Quận Martin, Texas

Quận Martin (tiếng Anh: Martin County) là một quận trong tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. Quận lỵ đóng ở thành phố , Texas 6. Theo kết quả điều tra dân số năm 2000 của Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, quận có dân số người 2.

Thông tin nhân khẩuSửa đổi

Tham khảoSửa đổi