Quận Mercer, New Jersey

quận của New Jersey, Hoa Kỳ

Quận Mercer là một quận trong tiểu bang New Jersey, Hoa Kỳ. Quận lỵ đóng ở thành phố 6. Theo điều tra dân số năm 2000 của Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, quận có dân số người 2. Năm 2007, ước tính dân số quận này là người 2.

Địa lý

sửa

Theo Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, quận này có diện tích ki-lô-mét vuông, trong đó có km2 là diện tích đất, km2 là diện tích mặt nước.

Các xa lộ

sửa

Các quận giáp ranh

sửa

Thông tin nhân khẩu

sửa

Tham khảo

sửa