Quận Morrow là một quận thuộc tiểu bang Ohio, Hoa Kỳ. Quận lỵ đóng ở Mount Gilead6. Dân số theo điều tra năm 2010 của Cục điều tra dân số Hoa Kỳ là 34827 người.

Địa lý sửa

Theo Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, quận này có diện tích 1050 km2, trong đó có 2,8 km2 là diện tích mặt nước.

Các quận giáp ranh sửa

Thông tin nhân khẩu sửa

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa