Quận Morrow, Ohio

Quận Morrow là một quận thuộc tiểu bang Ohio, Hoa Kỳ. Quận lỵ đóng ở Mount Gilead6. Dân số theo điều tra năm 2010 của Cục điều tra dân số Hoa Kỳ là 34827 người.

Địa lýSửa đổi

Theo Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, quận này có diện tích 1050 km2, trong đó có 2,8 km2 là diện tích mặt nước.

Các quận giáp ranhSửa đổi

Thông tin nhân khẩuSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi