Quận Nelson, North Dakota

Bắc Dakota

Quận Nelson là một quận thuộc tiểu bang Bắc Dakota, Hoa Kỳ. Quận lỵ đóng ở Lakota6. Dân số theo điều tra năm 2010 của Cục điều tra dân số Hoa Kỳ là 3126 người.

Địa lýSửa đổi

Theo Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, quận này có diện tích 2613 km2, trong đó có 70 km2 là diện tích mặt nước.

Các quận giáp ranhSửa đổi

Thông tin nhân khẩuSửa đổi

Tham khảoSửa đổi