Quận Perkins, South Dakota

quận của Nam Dakota, Hoa Kỳ

Quận Perkins là một quận thuộc tiểu bang Nam Dakota, Hoa Kỳ. Quận lỵ đóng ở Bison6. Dân số theo điều tra năm 2010 của Cục điều tra dân số Hoa Kỳ là 2982 người.

Địa lý

sửa

Theo Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, quận này có diện tích 7490 km2, trong đó có 50 km2 là diện tích mặt nước.

Các quận giáp ranh

sửa

Thông tin nhân khẩu

sửa

Tham khảo

sửa