Quận Pickaway, Ohio

quận của Ohio, Hoa Kỳ

Quận Pickaway là một quận thuộc tiểu bang Ohio, Hoa Kỳ. Quận lỵ đóng ở Circleville, Ohio6. Dân số theo điều tra năm 2010 của Cục điều tra dân số Hoa Kỳ là 55698 người.

Địa lý sửa

Theo Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, quận này có diện tích 1310 km2, trong đó có 13 km2 là diện tích mặt nước.

Các quận giáp ranh sửa

Thông tin nhân khẩu sửa

Tham khảo sửa