Quận Reno là một quận thuộc tiểu bang Kansas, Hoa Kỳ. Theo điều tra dân số năm 2000 của Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, quận có dân số người.

Các vùng dân cư Sửa đổi

Đã hợp nhất Sửa đổi

Chưa hợp nhất Sửa đổi

  • Castleton
  • Darlow
  • Medora
  • Pleasantview (Whiteside)
  • St. Joe (Ost)
  • Yoder

Chú thích Sửa đổi