Quận Reno là một quận thuộc tiểu bang Kansas, Hoa Kỳ. Theo điều tra dân số năm 2000 của Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, quận có dân số người.

Các vùng dân cư

sửa

Đã hợp nhất

sửa

Chưa hợp nhất

sửa
  • Castleton
  • Darlow
  • Medora
  • Pleasantview (Whiteside)
  • St. Joe (Ost)
  • Yoder

Chú thích

sửa