Quận Rolette, Bắc Dakota

quận của Bắc Dakota, Hoa Kỳ
(đổi hướng từ Quận Rolette, North Dakota)

Quận Rolette là một quận thuộc tiểu bang Bắc Dakota, Hoa Kỳ. Quận lỵ đóng ở Rolla6. Quận được đặt tên theo Joseph Rolette, một thương gia lông thú. Dân số theo điều tra năm 2010 của Cục điều tra dân số Hoa Kỳ là 13937 người.

Địa lýSửa đổi

Theo Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, quận này có diện tích 2432 km2, trong đó có 93 km2 là diện tích mặt nước.

Các quận giáp ranhSửa đổi

Thông tin nhân khẩuSửa đổi

Tham khảoSửa đổi