Quận Sandusky, Ohio

Quận Sandusky là một quận thuộc tiểu bang Ohio, Hoa Kỳ. Quận lỵ đóng ở Fremont6. Dân số theo điều tra năm 2010 của Cục điều tra dân số Hoa Kỳ là 60.944 người.

Địa lýSửa đổi

Theo Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, quận này có diện tích 1080 km2, trong đó có 24 km2 là diện tích mặt nước.

Các quận giáp ranhSửa đổi

Thông tin nhân khẩuSửa đổi

Tham khảoSửa đổi