Quận Sheridan, North Dakota

quận của Bắc Dakota, Hoa Kỳ

Quận Sheridan là một quận thuộc tiểu bang Bắc Dakota, Hoa Kỳ. Quận lỵ đóng ở McClusky6. Quận được đặt tên theo Philip Sheridan. Dân số theo điều tra năm 2000 của Cục điều tra dân số Hoa Kỳ là 1321 người.

Địa lý sửa

Theo Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, quận này có diện tích 2606km2, trong đó có 85km2 là diện tích mặt nước.

Các quận giáp ranh sửa

Thông tin nhân khẩu sửa

Tham khảo sửa