Quận Sierra, New Mexico

quận của New Mexico, Hoa Kỳ

Quận Sierra là một quận thuộc tiểu bang New Mexico, Hoa Kỳ. Quận này có diện tích km², dân số theo điều tra năm 2000 của Cục điều tra dân số Hoa Kỳ là 13.270 người 2. Quận lỵ đóng tại thành phố Truth or Consequences.6.

Địa lý

sửa

Theo Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, quận có diện tích 10.972 km2, trong đó có 45 km2 là diện tích mặt nước.

Thông tin nhân khẩu

sửa

Tham khảo

sửa