Quận Steele, North Dakota

quận của North Dakota, Hoa Kỳ

Quận Steele là một quận thuộc tiểu bang Bắc Dakota, Hoa Kỳ. Quận lỵ đóng ở Finley6. Quận được đặt tên theo Edward H. Steele, một doanh nhân có công lập nên quận. Dân số theo điều tra năm 2010 của Cục điều tra dân số Hoa Kỳ là 1975 người.

Địa lýSửa đổi

Theo Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, quận này có diện tích 1852km2, trong đó có 8km2 là diện tích mặt nước.

Các quận giáp ranhSửa đổi

Thông tin nhân khẩuSửa đổi

Tham khảoSửa đổi