Quận Traill, North Dakota

quận của Bắc Dakota, Hoa Kỳ

Quận Traill là một quận thuộc tiểu bang Bắc Dakota, Hoa Kỳ. Quận lỵ đóng ở Hillsboro6. Quận được đặt tên theo Catharine Parr Traill. Dân số theo điều tra năm 2010 của Cục điều tra dân số Hoa Kỳ là 8121 người.

Địa lýSửa đổi

Theo Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, quận này có diện tích 2235 km2, trong đó có 2km2 là diện tích mặt nước.

Các quận giáp ranhSửa đổi

Thông tin nhân khẩuSửa đổi

Tham khảoSửa đổi