Quận Tripp, South Dakota

quận của Nam Dakota, Hoa Kỳ

Quận Tripp là một quận thuộc tiểu bang Nam Dakota, Hoa Kỳ. Quận lỵ đóng ở Winner6. Quận được đặt tên theo Bartlett Tripp. Dân số theo điều tra năm 2010 của Cục điều tra dân số Hoa Kỳ là 5644 người.

Địa lý sửa

Theo Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, quận này có diện tích 4190 km2, trong đó có 13 km2 là diện tích mặt nước.

Các quận giáp ranh sửa

Thông tin nhân khẩu sửa

Tham khảo sửa