Quận của Nam Sudan

Nam Sudan gồm có 86 quận (county).[1] thuộc mười bang là Trung Equatoria, Đông Equatoria, Jonglei, Lakes, Bắc Bahr el Ghazal, Unity, Thượng Nin, Warrap, Tây Bahr el Ghazal, và Tây Equatoria.

Trung EquatoriaSửa đổi

 1. Juba (quận)
 2. Kajo Keji (quận)
 3. Lainya (quận)
 4. Morobo (quận)
 5. Terekeka (quận)
 6. Yei (quận)

[2]

Đông EquatoriaSửa đổi

 1. Budi (quận)
 2. Ikotos (quận)
 3. Kapoeta East (quận)
 4. Kapoeta North (quận)
 5. Kapoeta South (quận)
 6. Lafon (quận)
 7. Magwi (quận)
 8. Torit (quận)

[3]

JongleiSửa đổi

 1. Akobo (quận)
 2. Ayod (quận)
 3. Gok (quận)
 4. Athooc (quận)
 5. Twic East (quận)
 6. Duk (quận)
 7. Fangak (quận)
 8. Pigi (quận)
 9. Nyirol (quận)
 10. Pibor (quận)
 11. Pochalla (quận)
 12. Uror (quận)
 13. Boma (quận)

[4]

LakesSửa đổi

 1. Awerial (quận)
 2. Cueibet (quận)
 3. Rumbek Center (quận)
 4. Rumbek East (quận)
 5. Rumbek North (quận)
 6. Wulu (quận)
 7. Yirol East (quận)
 8. Yirol West (quận)

[5]

Bắc Bahr el GhazalSửa đổi

 1. Aweil Centre (quận)
 2. Aweil East (quận)
 3. Aweil North (quận)
 4. Aweil South (quận)
 5. Aweil West (quận)

[6]

UnitySửa đổi

 1. Abiemnhom (quận)
 2. Guit (quận)
 3. Koch (quận)
 4. Leer (quận)
 5. Mayiendit (quận)
 6. Mayom (quận)
 7. Ruweng (quận)
 8. Panyijar (quận)
 9. Rubkona (quận)

[7]

Thượng NinSửa đổi

 1. Baliet (quận)
 2. Fashoda (quận)
 3. Longechuk (quận)
 4. Maban (quận)
 5. Malakal (quận)
 6. Manyo (quận)
 7. Maiwut (quận)
 8. Melut (quận)
 9. Nasir (quận)
 10. Panyikang (quận)
 11. Renk (quận)
 12. Ulang (quận)

[8]

WarrapSửa đổi

 1. Gogrial East (quận)
 2. Gogrial West (quận)
 3. Tonj East (quận)
 4. Tonj North (quận)
 5. Tonj South (quận)
 6. Twic (quận)

[9]

Tây Bahr el GhazalSửa đổi

trước đây,

 1. Jur River (quận)
 2. Raga (quận)
 3. Wau (quận)

[10]

hiện nay,

 1. Boro (quận)
 2. Deim Zubeir (quận)
 3. Ere (quận)
 4. Kata (quận)
 5. Khor Gana (quận)
 6. Naarjur (quận)
 7. Sopo (quận)
 8. Udici (quận)
 9. Wau (quận)

[11]

Tây EquatoriaSửa đổi

 1. Ezo (quận)
 2. Ibba (quận)
 3. Maridi (quận)
 4. Mundri East (quận)
 5. Mundri West (quận)
 6. Mvolo (quận)
 7. Nagero (quận)
 8. Nzara (quận)
 9. Tambura (quận)
 10. Yambio (quận)

[12]

Tham khảoSửa đổi

 1. ^ “United Nations Development Programme-Sudan”. Bản gốc lưu trữ ngày 28 tháng 7 năm 2011. Truy cập ngày 9 tháng 7 năm 2011.
 2. ^ “Gurtong Peace Project”. Bản gốc lưu trữ ngày 8 tháng 12 năm 2008. Truy cập ngày 9 tháng 7 năm 2011.
 3. ^ “Gurtong Peace Project”. Bản gốc lưu trữ ngày 8 tháng 3 năm 2009. Truy cập ngày 9 tháng 7 năm 2011.
 4. ^ “Gurtong Peace Project”. Bản gốc lưu trữ ngày 30 tháng 4 năm 2009. Truy cập ngày 9 tháng 7 năm 2011.
 5. ^ “Gurtong Peace Project”. Bản gốc lưu trữ ngày 8 tháng 3 năm 2009. Truy cập ngày 9 tháng 7 năm 2011.
 6. ^ “Gurtong Peace Project”. Bản gốc lưu trữ ngày 8 tháng 3 năm 2009. Truy cập ngày 9 tháng 7 năm 2011.
 7. ^ “Gurtong Peace Project”. Bản gốc lưu trữ ngày 10 tháng 5 năm 2009. Truy cập ngày 9 tháng 7 năm 2011.
 8. ^ “Gurtong Peace Project”. Bản gốc lưu trữ ngày 8 tháng 3 năm 2009. Truy cập ngày 9 tháng 7 năm 2011.
 9. ^ “Gurtong Peace Project”. Bản gốc lưu trữ ngày 8 tháng 3 năm 2009. Truy cập ngày 9 tháng 7 năm 2011.
 10. ^ “Gurtong Peace Project”. Bản gốc lưu trữ ngày 8 tháng 3 năm 2009. Truy cập ngày 9 tháng 7 năm 2011.
 11. ^ “Southern Sudan Legislative Assembly”. Bản gốc lưu trữ ngày 16 tháng 3 năm 2012. Truy cập ngày 9 tháng 7 năm 2011.
 12. ^ “Gurtong Peace Project”. Bản gốc lưu trữ ngày 8 tháng 3 năm 2009. Truy cập ngày 9 tháng 7 năm 2011.

Xem thêmSửa đổi