Nam Sudan gồm có 86 quận (county).[1] thuộc mười bang là Trung Equatoria, Đông Equatoria, Jonglei, Lakes, Bắc Bahr el Ghazal, Unity, Thượng Nin, Warrap, Tây Bahr el Ghazal, và Tây Equatoria.

Trung EquatoriaSửa đổi

 1. Juba (quận)
 2. Kajo Keji (quận)
 3. Lainya (quận)
 4. Morobo (quận)
 5. Terekeka (quận)
 6. Yei (quận)

[2]

Đông EquatoriaSửa đổi

 1. Budi (quận)
 2. Ikotos (quận)
 3. Kapoeta East (quận)
 4. Kapoeta North (quận)
 5. Kapoeta South (quận)
 6. Lafon (quận)
 7. Magwi (quận)
 8. Torit (quận)

[3]

JongleiSửa đổi

 1. Akobo (quận)
 2. Ayod (quận)
 3. Gok (quận)
 4. Athooc (quận)
 5. Twic East (quận)
 6. Duk (quận)
 7. Fangak (quận)
 8. Pigi (quận)
 9. Nyirol (quận)
 10. Pibor (quận)
 11. Pochalla (quận)
 12. Uror (quận)
 13. Boma (quận)

[4]

LakesSửa đổi

 1. Awerial (quận)
 2. Cueibet (quận)
 3. Rumbek Center (quận)
 4. Rumbek East (quận)
 5. Rumbek North (quận)
 6. Wulu (quận)
 7. Yirol East (quận)
 8. Yirol West (quận)

[5]

Bắc Bahr el GhazalSửa đổi

 1. Aweil Centre (quận)
 2. Aweil East (quận)
 3. Aweil North (quận)
 4. Aweil South (quận)
 5. Aweil West (quận)

[6]

UnitySửa đổi

 1. Abiemnhom (quận)
 2. Guit (quận)
 3. Koch (quận)
 4. Leer (quận)
 5. Mayiendit (quận)
 6. Mayom (quận)
 7. Ruweng (quận)
 8. Panyijar (quận)
 9. Rubkona (quận)

[7]

Thượng NinSửa đổi

 1. Baliet (quận)
 2. Fashoda (quận)
 3. Longechuk (quận)
 4. Maban (quận)
 5. Malakal (quận)
 6. Manyo (quận)
 7. Maiwut (quận)
 8. Melut (quận)
 9. Nasir (quận)
 10. Panyikang (quận)
 11. Renk (quận)
 12. Ulang (quận)

[8]

WarrapSửa đổi

 1. Gogrial East (quận)
 2. Gogrial West (quận)
 3. Tonj East (quận)
 4. Tonj North (quận)
 5. Tonj South (quận)
 6. Twic (quận)

[9]

Tây Bahr el GhazalSửa đổi

trước đây,

 1. Jur River (quận)
 2. Raga (quận)
 3. Wau (quận)

[10]

hiện nay,

 1. Boro (quận)
 2. Deim Zubeir (quận)
 3. Ere (quận)
 4. Kata (quận)
 5. Khor Gana (quận)
 6. Naarjur (quận)
 7. Sopo (quận)
 8. Udici (quận)
 9. Wau (quận)

[11]

Tây EquatoriaSửa đổi

 1. Ezo (quận)
 2. Ibba (quận)
 3. Maridi (quận)
 4. Mundri East (quận)
 5. Mundri West (quận)
 6. Mvolo (quận)
 7. Nagero (quận)
 8. Nzara (quận)
 9. Tambura (quận)
 10. Yambio (quận)

[12]

Tham khảoSửa đổi

Xem thêmSửa đổi