Quốc ca Cộng hòa Hồi giáo Iran

Quốc ca

Quốc ca nước Cộng hòa Hồi giáo Iran (tiếng Ba Tư: سرود ملی جمهوری اسلامی ایران‎)[1] được sáng tác với phần nhạc của Hassan Riyahi, và phần lời được viết bởi Aiadan Maroni. Bài này được chính quyền Iran thông qua làm quốc ca năm 1990, thay thế bài quốc ca được sử dụng trong thời gian Ayatollah Khomeini nắm quyền, Payandeh Bada Iran.[2]

سرود ملی جمهوری اسلامی ایران
Tiếng Anh: Quốc ca
Sorude Melli
National Anthem of the Islamic Republic of Iran(SHEET MUSIC).gif
Bản nhạc

ca của  Iran
LờiSayed Bagheri, 1989
NhạcHassan Riyahi, 1988
Được chấp nhận1990
Đoạn nhạc mẫu

Lịch sửSửa đổi

Quốc ca Iran được chơi trên piano

Quốc ca Iran được thông qua năm 1990, thay thế cho bài quốc ca sử dụng dưới thời Ayatollah Khomeini.

LờiSửa đổi

Lời tiếng Ba Tư Chuyển ngữ UniPers Chuyển tự UN (2012) Chuyển tự IPA Bản dịch tiếng Việt
سر زد از افق مهر خاوران Sar zad az ofoq mehre xâvarân Sar zad az ofoq mehr-e xāvarān sæɾ zæd æz ofoɢ mehɾe xɒvæɾɒn Vừng trời Đông thức dậy, tỏa sáng trên đôi mắt
فروغ دیده‌ی حق‌باوران Foruqe dideye haq bâvarân Foruq-e dide-ye haq bāvarān foɾuɢe dideje hæɢ bɒvæɾɒn những ai tin vào công lý trên đất nước này
بهمن فر ایمان ماست Bahman, farre Imâne mâst Bahman, farr-e Imān-e māst bæhmæn, fæɾɾe imɒne mɒst Bahman là đức tin và lòng trung thành của chúng ta.
پیامت ای امام، استقلال، آزادی Payâmat ey Emâm, esteqlâl, âzâdi, Payāmat ey Emām, esteqlāl, āzādi, pæjɒmæt ej emɒm, esteɢlɒl, ɒzɒdi Và thông điệp của Người, Imam hỡi, độc lập và tự do,
نقش جان ماست naqše jâne mâst. naqš-e jān-e māst. næxʃe d͡ʒɒne mɒst. là lẽ sống của đời ta.
شهیدان، پیچیده در گوش زمان فریادتان Šahidân, picide dar guše zamân faryâdetân Šahidān, pičide dar guš-e zamān faryādetān ʃæhidɒn, pit͡ʃide dæɾ guʃe zæmɒn fæɾjɒdetɒn Ai ơi tử vì đạo! Linh hồn của người ấy sẽ sống mãi trong lịch sử nước nhà,
پاینده مانی و جاودان Pâyande mâniyo jâvedân Pāyande māni o jāvedān pɒjænde mɒnijo d͡ʒɒvedɒn Vinh quang và trường tồn đến muôn đời sau
جمهوری اسلامی ایران Jomhuriye Eslâmiye Irân Jomhuri-ye Eslāmi-ye Irān d͡ʒomhuɾije eslɒmije iɾɒn Cộng hòa Hồi giáo Iran

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Chuyển tự: Sorude Melliye Jomhuriye Eslâmiye Irân, phát âm [sʊˌɾuːde melˌlije d͡ʒʊmhuːˌɾije eslɒːˌmije iːˈɾɒn]
  2. ^ “Iran - National Anthem of Islamic Republic of Iran”. NationalAnthems.me. Truy cập ngày 28 tháng 11 năm 2011. 

Liên kết ngoàiSửa đổi