Mở trình đơn chính

Quốc ca Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô Viết Byelorussia

My Byelarusy (tiếng Belarus: Мы беларусы tạm dịch là "Belarus của chúng ta") được sáng tác vào năm 1955, do Nestor Sokolovsky soạn nhạc và Mikhail Klimkovich đặt lời. Đây là quốc ca của Belarus trong những năm 1955-1991, khi nước này là một thành phần của Liên bang Xô viết. Từ năm 1991 đến năm 2002, cũng như Liên bang Nga, Belarus sử dụng một bài nhạc thánh ca là Quốc thiều nhưng không có ca từ. Năm 2002, phần nhạc của bài này được sử dụng lại với ca từ mới, trở thành Quốc ca của Cộng hòa Belarus hiện nay.

Дзяржаўны гімн Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі
Quốc ca Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Byelorussia
Государственный гимн Белорусской Советской Социалистической Республики
Byelorussian SSR Anthem Music Sheet.InstrumentalSimple.svg


Quốc ca của Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Byelorussia Byelarussia Xô viết
LờiMikhail Klimkovich
NhạcNiescier Sakałoŭski, 1944
Được chấp nhận1955
Cho đến1991
Quốc ca sau"My Belarusy"
Đoạn nhạc mẫu

Lời bài hátSửa đổi

Ký tự Kirin Phiên âm La Tinh

Мы, беларусы, з братняю Руссю
Разам шукалі к шчасцю дарог.
Ў бітвах за волю, ў бітвах за долю
З ёй здабылi мы сцяг перамог!

Нас аб’яднала Леніна імя,
Партыя к шчасцю вядзе нас ў паход.
Партыі слава! Слава Радзіме!
Слава табе беларускі народ!

Сілы гартуe, люд Бeларусі
Ў братнім саюзe, ў мужнай сям’і
Вeчна мы будзeм, вoльныя людзі,
Жыць на шчаслівай, вoльнай зямлі!

Нас аб’яднала Леніна імя,
Партыя к шчасцю вядзе нас ў паход.
Партыі слава! Слава Радзіме!
Слава табе, наш свабoдны народ!

Дружба нарoдаў – сіла нарoдаў,
К шчасцю працoўных сoнeчны шлях
Гoрда ж узвіся ў свeтлыя высі,
Сцяг камунізму – радасці сцяг!

Нас аб’яднала Леніна імя,
Партыя к шчасцю вядзе нас ў паход.
Партыі слава! Слава Радзіме!
Слава табе, наш савeцкi народ!

My Bjelarusi, z bratnjaju Russju
Razam shukali k sčastsju daroɦ
Ŭ bitvach za bolju, ŭ bitvach za dolju
Z jey zdabyli my stsjuh peramoh!

Nas ab’judnala Lenina imja,
Partyja k sčastsju bjudxzje nas pachod
Partiji slava ! Slava Radzimje !
Slava tabe Bjelaruski narod !

Sily ɦartuje, ljud Belarusi
Ŭ bratnim sajuzje, ŭ mižnaij sjam’i
Vjechna my budzjem, voljnyja ljudzi,
Ž ytsj na shchaslivaij, voljnaij zjamli!

Nas ab’judnala Lenina imja,
Partyja k sčastsju bjudxzje nas pachod
Partiji slava ! Slava Radzimje !
Slava tabe nash svabodchy narod !

Družba narodaŭ – sila narodaŭ,
K shchastsju Lratsoŭnych sonjechny shljach
ɦorda ž uzvisja ŭ svjetlyja vysi,
Stsjaɦ kamunizmu – radastsi stsjaɦ!

Nas ab’judnala Lenina imja,
Partyja k sčastsju bjudxzje nas pachod
Partiji slava ! Slava Radzimje !
Slava tabe nash Savjetski narod !

Tạm dịch

Belarus của chúng ta, anh em với người Nga,
Cùng tìm đường tiến tới phồn vinh và hạnh phúc.
Trong cuộc đấu tranh vì tự do, chúng ta cùng sẻ chia,
Và cùng giành được ngọn cờ chiến thắng.

Điệp khúc
Lênin đã liên kết chúng ta lại với nhau
May mắn thay, chúng ta đã có Đảng lãnh đạo
Vinh quang thay, Đảng ta ! Vinh quang thay, Tổ quốc ta !
Vinh quang thay, nhân dân Belorussia!

Hỡi người dân Belorussia, hãy cùng nhau hợp lực
Trong tình đoàn kết anh em, trong một gia đình vững mạnh
Từ nay và mãi về sau, chúng ta, những con người tự chủ
Sống trên một mảnh đất tự do và hạnh phúc!

Điệp khúc
Lênin đã liên kết chúng ta lại với nhau
May mắn thay, chúng ta đã có Đảng lãnh đạo
Vinh quang thay, Đảng ta ! Vinh quang thay, Tổ quốc ta !
Vinh quang thay, người tự do của chúng tôi!

Tình hữu nghị giữa các dân tộc là sức mạnh của nhân dân,
Tỏa ánh nắng trên con đường thiêng liêng của giai cấp công nhân
Vươn lên tự hào trên bầu trời rực nắng,
Lá cờ Cộng sản - lá cờ của niềm vui!

Chúng ta liên kết lại với nhau dưới tên của Lênin
Đảng đã lãnh đạo chúng ta trên con đường kiếm tìm hạnh phúc
Vinh quang thay, Đảng ta ! Vinh quang thay, Tổ quốc ta !
Vinh quang thay, nhân dân Liên Xô !

Chú thíchSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi