Quốc gia có chủ quyền

tổng thể chính trị với chủ quyền nội bộ thực sự trên lãnh thổ địa lý
Đây là bài viết về chủ đề luật pháp quốc tế. Về bài viết phổ thông về quốc gia, xem Quốc gia.

Một quốc gia có chủ quyềntổng thể chính trị với chủ quyền nội bộ thực sự trên lãnh thổ địa lý và không phụ thuộc hay lệ thuộc vào quyền lực của bất kỳ quốc gia nào khác.[1]

Quốc gia de factode jure

sửa

Hầu hết các quốc gia có chủ quyền de jurede facto (tồn tại cả trên luật pháp và thực thế). Tuy nhiên, đôi khi các quốc gia chỉ tồn tại de jure (trên luật định), được một tổ chức công nhận có chủ quyền và có chính phủ hợp pháp trên phạm vi lãnh thổ nhất định nhưng thực tế không có quyền làm chủ. Nhiều quốc gia trên lục địa châu Âu trong thời kỳ chiến tranh thế giới thứ hai quan hệ với bên ngoài dưới sự kiểm soát của Quốc xã. Một số quốc gia khác có chủ quyền nhưng chưa được cộng đồng quốc tế công nhận, đây là những quốc gia chỉ de facto (trên thực tế). Somaliland thường được xem là một quốc gia như vậy.[2][3][4][5] Về danh sách các quốc gia chưa được toàn thế giới công nhận, xem quốc gia không được công nhận.

Xem thêm

sửa

Đọc thêm

sửa
 • Chen, Ti-chiang. The International Law of Recognition, with Special Reference to Practice in Great Britain and the United States. London, 1951.
 • Crawford, James. The Creation of States in International Law. Oxford University Press, 2005. ISBN 0-19-825402-4, pp. 15–24.
 • Lauterpacht, Sir Hersch. Recognition in International Law. Cambridge, U.K., 1947.
 • Raič, D. Statehood and the Law of Self-determination. Martinus Nijhoff Publishers, 2002. ISBN 978-90-411-1890-5. p 29 (with reference to Oppenheim in International Law Vol.ngày 1 tháng 1 năm 1905 p110)

Chú thích

sửa
 1. ^ “sovereign”, The American Heritage Dictionary of the English Language (ấn bản 4), Houghton Mifflin Company, 2004, truy cập ngày 21 tháng 2 năm 2010, adj. 1. Self-governing; independent: a sovereign state.
  “sovereign”, The New Oxford American Dictionary (ấn bản 2), Oxford: Oxford University Press, ISBN 0-19-517077-6, adjective... [ attrib. ] (of a nation or state) fully independent and determining its own affairs: a sovereign, democratic republic. Đã bỏ qua tham số không rõ |yeat= (trợ giúp)
  Central Intelligence Agency, “Entities”, The CIA World Factbook, Bản gốc lưu trữ ngày 26 tháng 12 năm 2018, truy cập ngày 23 tháng 2 năm 2010, 'Independent state' refers to a people politically organized into a sovereign state with a definite territory.
  See also, the decision of the British House of Lords in Duff Development Co. v. Kelantan Government [1924] 1 AC 797.
 2. ^ Arieff, Alexis (tháng 11 năm 2008). “De facto Statehood? The Strange Case of Somaliland”. Yale Journal of International Affairs. Bản gốc lưu trữ ngày 28 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 4 tháng 1 năm 2010. Đã bỏ qua tham số không rõ |= (trợ giúp)
 3. ^ “The List: Six Reasons You May Need A New Atlas Soon”. Foreign Policy Magazine. tháng 7 năm 2007. Bản gốc lưu trữ ngày 13 tháng 1 năm 2009. Truy cập ngày 4 tháng 1 năm 2010. Đã bỏ qua tham số không rõ |= (trợ giúp)
 4. ^ “Overview of De-facto States”. Unrepresented Nations and Peoples Organization. tháng 7 năm 2008. Truy cập ngày 4 tháng 1 năm 2010.
 5. ^ Wiren, Robert (tháng 4 năm 2008). “France recognizes de facto Somaliland”. Les Nouvelles d'Addis Magazine. Bản gốc lưu trữ ngày 15 tháng 7 năm 2010. Truy cập ngày 4 tháng 1 năm 2010.