Quốc hội Úc là cơ quan đứng đầu của hệ thống lập pháp của chính phủ Úc, đặt tại một toà nhà lớn ở thủ đô Canberra. Quốc hội gồm hai phòng chính là Hạ việnThượng viện, là nơi hội họp của các nghị viên và thượng nghị sĩ chính quyền liên bang. Ngoài ra toà nhà này còn có các phòng tiếp tân, triển lãm và là một địa điểm cho khách du lịch đến viếng thăm.

Úc
Coat of Arms of Australia.svg

Chính trị và chính phủ
Úc

Chính phủ Liên bang

Hành pháp

Lập pháp

1901 - 1972 - 1974 - 1975 - 1977 - 1980 - 1983 - 1984 - 1987 - 1990 - 1993 - 1996 - 1998 - 2001 - 2004 - 2007 - 2010 - 2013 - 2016 - 2019

Tư pháp

Chính quyền các bang và lãnh thổ
Hành pháp
Lập pháp

ACT - NSW - NT - Qld. -
SA - Tas. - Vic. - WA


Chính quyền địa phương

Các chính đảng

Ngoại giao

Các nước khác
Quốc hội Úc (Canberra)

Lịch sửSửa đổi

Toà quốc hội cũSửa đổi

 
Toà Quốc hội cũ (Canberra)

Toà Quốc hội hiện naySửa đổi

Tham khảoSửa đổi