Quốc hội Úc, tên chính thức là Quốc hội Liên bang. Là cơ quan đứng đầu của hệ thống lập pháp của chính phủ Úc, đặt tại một toà nhà lớn ở thủ đô Canberra. Quốc hội gồm hai phòng chính là Hạ việnThượng viện, là nơi hội họp của các nghị viên và thượng nghị sĩ chính quyền liên bang. Ngoài ra toà nhà này còn có các phòng tiếp tân, triển lãm và là một địa điểm cho khách du lịch đến viếng thăm.

Quốc hội Úc (Canberra)

Lịch sử sửa

Toà quốc hội cũ sửa

 
Toà Quốc hội cũ (Canberra)

Toà Quốc hội hiện nay sửa

Tham khảo sửa