Quốc hội Ba Lan

Quốc hội Ba Lan quan lập pháp lưỡng viện của Ba Lan. Nó bao gồm một thượng viện (Thượng viện) và một hạ viện (Sejm). Cả hai viện đều nằm trong khu phức hợp SejmWarsaw. Hiến pháp của Ba Lan không đề cập đến Nghị viện như một cơ quan, mà chỉ đề cập đến Thượng viện và Thượng viện.

Nghị viện Ba Lan
Parlament Rzeczypospolitej Polskiej
Sejm kỳ thứ 9 và Thượng viện kỳ thứ 10
Quốc huy Ba Lan
Dạng
Mô hình
Chế độ lưỡng viện
Các viện
Thời gian nhiệm kỳ
4 năm
Lãnh đạo
Tomasz GrodzkiPO
Từ 12/11/2019
Elżbieta WitekPiS
Từ 09/08/2019
Cơ cấu
Số ghế
10th term Senate of Poland.svg
Chính đảng Thượng việnChính phủ (48)

Đảng đối lập (52)

9th Term Sejm of Poland.svg
Chính đảng SejmChính phủ (235)[2]
 •      ZP (235)
  •      PiS (198)
  •      Agreement (18)
  •      SP (18)
  •      Republican Party (1)

Phe đối lập (225)

Bầu cử
Hệ thống đầu phiếu Thượng việnFirst-past-the-post voting
Hệ thống đầu phiếu SejmProportional representationa
Bầu cử Thượng viện vừa qua13/10/2019
Bầu cử Sejm vừa qua13/10/2019
Trụ sở
Zgromadzenie Narodowe 4 czerwca 2014 Kancelaria Senatu 03.JPG
Sejm chamber, Warsaw
Uid bf9025a1e9e5d6db10c70fa9506ffb2a1386198960027 width 700 play 0 pos 4 gs 0.jpg
Senate chamber, Warsaw
Chú thích
a Open-list chế độ bầu đại biểu theo tỷ lệ in 41 khu vực bầu cử (5% giới hạn bầu cử quốc gia, 8% giới hạn bầu cử quốc gia cho các liên minh).

Các thành viên của cả hai viện được bầu bằng cách bầu cử trực tiếp, thường là bốn năm một lần. Hạ viện có 460 thành viên, trong khi thượng viện có 100 thượng nghị sĩ. Để trở thành luật, một dự luật trước tiên phải được cả hai viện thông qua, nhưng Sejm có quyền phủ quyết sự từ chối của Thượng viện để thông qua dự luật.

Trong một số trường hợp nhất định, Thống chế Sejm triệu tập Quốc hội, một kỳ họp chung cho các thành viên của cả hai viện. Chức năng này chủ yếu mang tính chất nghi lễ, chỉ thỉnh thoảng triệu tập, chẳng hạn như để chứng kiến lễ nhận chức của Tổng thống. Trong những trường hợp đặc biệt, hiến pháp trao cho Quốc hội những trách nhiệm quan trọng, chẳng hạn như quyền đưa Tổng thống ra trước Tòa án Nhà nước (luận tội). Đảng dẫn đầu hiện nay tại Sejm là đảng Luật pháp và Công lý (PiS) với 235 trên 460 ghế tại Sejm và 48/100 ghế tại Thượng viện. Hiện tại Sejm được kiểm soát bởi đảng Luật pháp và Công lý cầm quyền, nhưng Thượng viện được kiểm soát bởi các đảng đối lập (Liên minh Dân sự, Cánh tả và Đảng Nhân dân Ba Lan). Hai phòng tranh luận có các ghế dành riêng cho các đại biểu, thượng nghị sĩ và các nguyên soái, được trang bị các thiết bị bỏ phiếu, được các đại biểu và thượng nghị sĩ sử dụng để bỏ phiếu.

Các nhóm nghị viện và các nhóm liên kếtSửa đổi

Các đại biểu và thượng nghị sĩ thường được nhóm thành các nhóm đại biểu, thượng nghị sĩ hoặc nghị viện khác nhau, hoặc không có liên kết và ngồi như là " độc lập ". Trong cả hai phòng, có hai loại nhóm: Câu lạc bộ (tiếng Ba Lan: kluby, klub (sg.)) và vòng tròn (tiếng Ba Lan: koła, koło (sg.)). Sự khác biệt cơ bản giữa hai loại nhóm là quyền tham gia Giao ước của Người cao niên (tiếng Ba Lan: Konwent Seniorów), một ủy ban nội bộ trong mỗi nhà của Nghị viện quyết định việc soạn thảo các chương trình nghị sự và công việc của các phòng.

Trong Sejm,[3]

 • Câu lạc bộ có ít nhất 15 đại biểu;
 • Vòng tròn bao gồm ít nhất 3 đại biểu.

Trong Thượng viện,[4]

 • Câu lạc bộ bao gồm ít nhất 7 thượng nghị sĩ;
 • Vòng tròn bao gồm ít nhất 3 thượng nghị sĩ.

Quốc hộiSửa đổi

Quốc hội (tiếng Ba Lan: Zgromadzenie Narodowe) Là tên của của một cuộc gặp mặt bao gồm cả SejmThượng viện. Người đứng đầu quốc hội là Thống chế của Sejm (hoặc bởi Thống chế của Thượng viện khi người đầu vắng mặt).

Theo Hiến pháp năm 1997 của Ba Lan, Quốc hội có quyền:

 • Tuyên bố Tổng thống mất khả năng thi hành nhiệm vụ vĩnh viễn do tình trạng sức khỏe (ít nhất hai phần ba số thành viên theo luật định),
 • Đưa bản cáo trạng chống lại Tổng thống lên Tòa án Nhà nước (của ít nhất hai phần ba số thành viên theo luật định, theo đề nghị của ít nhất 140 thành viên),
 • Thông qua các quy tắc thủ tục của riêng mình.

Quốc hội cũng được gọi để:

 • Nhận lời tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống,
 • Nghe bài phát biểu của Tổng thống (tuy nhiên, Tổng thống có thể chọn gửi bài phát biểu của mình tới Thượng viện hoặc Thượng viện).

Trong các giai đoạn 1922 – 1935 và 1989 – 1990, Quốc hội bầu Tổng thống nước Cộng hòa Ba Lan với đa số phiếu tuyệt đối. Năm 1935, nó được thay thế bởi một Hội đồng cử tri, bao gồm Thống chế Thượng viện (là chủ tịch Hội đồng cử tri), Thống chế Thượng nghị sĩ, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án, Tổng Thanh tra Lực lượng Vũ trang, 50 đại cử tri do Hạ viện bầu và 25 đại cử tri do Thượng viện bầu. Thượng viện đã bị bãi bỏ vào năm 1946 nên năm 1947 Bolesław Bierut chỉ được bầu làm Tổng thống bởi Sejm. Không có tổng thống từ năm 1952 cho đến năm 1989 khi Thượng viện được khôi phục và Quốc hội bầu Wojciech Jaruzelski làm Tổng thống.

Từ năm 1990, Tổng thống được bầu bởi người dân. Tuy nhiên, Tổng thống vẫn tuyên thệ trước Quốc hội, đây cũng là cơ quan duy nhất có thể tuyên bố Tổng thống mất khả năng thi hành nhiệm vụ vĩnh viễn hoặc đưa ra bản cáo trạng chống lại ông trước Tòa án Nhà nước.

Từ năm 1992 đến năm 1997, Quốc hội đã soạn thảo và thông qua Hiến pháp mới, được thông qua bằng cuộc trưng cầu dân ý toàn quốc ngày 25 tháng 5 năm 1997.

Ghế ngồi ở Sejm kỳ thứ 9 và Thượng viện kỳ thứ 10Sửa đổi

�Đảng Đại biểu (Sejm) Thượng nghị sĩ
�Kết quả cuộc bầu cử năm 2019 �Tính đến ngày 20/08/2020 Thay đổi �Kết quả cuộc bầu cử năm 2019 �Tính đến ngày 20/08/2020 Thay đổi
�Các câu lạc bộ nghị viện
Law and Justice 235 235 0 48 48 0
Civic Coalition 134 134 0 43 43 0
The Left 49 49 0 2 2 0
Polish Coalition 30 30 0 3 0 �Giảm 3
Vòng tròn các đại biểu
Confederation 11 11 0 0 0 0
�Vòng tròn các thượng nghị sĩ
Ind. Senators Circle 0 0 0 0 3 Tăng 3
Polish Coalition ở Thượng viện 0 0 0 3 Tăng 3
�Độc lập
German Minority 1 1 0 0 0 0
Independents 0 0 4 1 Giảm 3
Tổng số thành viên 460 460 0 100 100 0
�Ghế trống 0 0 0 0 0
�Tổng số ghế 460 100

Tham khảoSửa đổi

 1. ^ “Kluby i koło”. senat.gov.pl. Bản gốc lưu trữ ngày 16 tháng 5 năm 2019. Truy cập ngày 19 tháng 11 năm 2019.  Đã bỏ qua tham số không rõ |url-status= (trợ giúp)
 2. ^ https://twitter.com/Wad_emecum/status/1184220620239917056
 3. ^ “REGULAMIN SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ”. sejm.gov.pl. Truy cập ngày 2 tháng 11 năm 2019. 
 4. ^ “REGULAMIN SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ”. senat.gov.pl. Truy cập ngày 2 tháng 11 năm 2019.