Quốc hội Ba Lan

Quốc hội Ba Lan quan lập pháp lưỡng viện của Ba Lan. Nó bao gồm một thượng viện (Thượng viện) và một hạ viện (Sejm). Cả hai viện đều nằm trong khu phức hợp SejmWarsaw. Hiến pháp của Ba Lan không đề cập đến Nghị viện như một cơ quan, mà chỉ đề cập đến Thượng viện và Thượng viện.

Nghị viện Ba Lan

Parlament Rzeczypospolitej Polskiej
Sejm kỳ thứ 9 và Thượng viện kỳ thứ 10
Quốc huy Ba Lan
Dạng
Mô hình
Các viện
Thời gian nhiệm kỳ
4 năm
Lãnh đạo
Tomasz GrodzkiPO
Từ 12/11/2019
Elżbieta WitekPiS
Từ 09/08/2019
Cơ cấu
Số ghế
10th term Senate of Poland.svg
Chính đảng Thượng việnChính phủ (48)

Đảng đối lập (52)

9th Term Sejm of Poland.svg
Chính đảng SejmChính phủ (235)[2]
 •      ZP (235)
  •      PiS (198)
  •      Agreement (18)
  •      SP (18)
  •      Republican Party (1)

Phe đối lập (225)

Bầu cử
Hệ thống đầu phiếu Thượng việnFirst-past-the-post voting
Hệ thống đầu phiếu SejmProportional representationa
Bầu cử Thượng viện vừa qua13/10/2019
Bầu cử Sejm vừa qua13/10/2019
Trụ sở
Zgromadzenie Narodowe 4 czerwca 2014 Kancelaria Senatu 03.JPG
Sejm chamber, Warsaw
Uid bf9025a1e9e5d6db10c70fa9506ffb2a1386198960027 width 700 play 0 pos 4 gs 0.jpg
Senate chamber, Warsaw
Chú thích
a Open-list chế độ bầu đại biểu theo tỷ lệ in 41 khu vực bầu cử (5% giới hạn bầu cử quốc gia, 8% giới hạn bầu cử quốc gia cho các liên minh).

Các thành viên của cả hai viện được bầu bằng cách bầu cử trực tiếp, thường là bốn năm một lần. Hạ viện có 460 thành viên, trong khi thượng viện có 100 thượng nghị sĩ. Để trở thành luật, một dự luật trước tiên phải được cả hai viện thông qua, nhưng Sejm có quyền phủ quyết sự từ chối của Thượng viện để thông qua dự luật.

Trong một số trường hợp nhất định, Thống chế Sejm triệu tập Quốc hội, một kỳ họp chung cho các thành viên của cả hai viện. Chức năng này chủ yếu mang tính chất nghi lễ, chỉ thỉnh thoảng triệu tập, chẳng hạn như để chứng kiến lễ nhận chức của Tổng thống. Trong những trường hợp đặc biệt, hiến pháp trao cho Quốc hội những trách nhiệm quan trọng, chẳng hạn như quyền đưa Tổng thống ra trước Tòa án Nhà nước (Luận tội). Đảng dẫn đầu hiện nay tại Sejm là đảng Luật pháp và Công lý (PiS) với 235 trên 460 ghế tại Sejm và 48/100 ghế tại Thượng viện. Hiện tại Sejm được kiểm soát bởi đảng Luật pháp và Công lý cầm quyền, nhưng Thượng viện được kiểm soát bởi các đảng đối lập (Liên minh Dân sự, Cánh tả và Đảng Nhân dân Ba Lan). Hai phòng tranh luận có các ghế dành riêng cho các đại biểu, thượng nghị sĩ và các nguyên soái, được trang bị các thiết bị bỏ phiếu, được các đại biểu và thượng nghị sĩ sử dụng để bỏ phiếu.

Tham khảoSửa đổi

 1. ^ “Kluby i koło”. senat.gov.pl. Bản gốc lưu trữ ngày 16 tháng 5 năm 2019. Truy cập ngày 19 tháng 11 năm 2019.
 2. ^ https://twitter.com/Wad_emecum/status/1184220620239917056