Quốc hội Cộng hòa Colombia (tiếng Tây Ban Nha: Congreso de la República de Colombia) là cơ quan lập pháp lưỡng viện của Cộng hòa Colombia tạo thành của các Thượng viện và Hạ viện. Các Đại hội có trụ sở tại Tòa nhà Quốc hội Colombia được nằm ở Plaza de Bolívar tại thành phố Bogota, thủ đô của nước Cộng hoà. 4

Quốc hội Cộng hòa Colombia

Congreso de la República de Colombia
Dạng
Mô hình
Các việnHạ viện
Thượng viện
Lãnh đạo
Ernesto Macias Tovar (Đảng Dân chủ Trung tâm)
Từ 20 tháng 7 năm 2018 (2018-07-20)
Chủ tịch Hạ viện
Alejandro Carlos Chacón (Đảng Tự do)
Từ 20 tháng 7 năm 2018 (2018-07-20)
Cơ cấu
Số ghế268 bao gồm:
102 Thượng nghị sĩ
166 đại diện
File:Camara_de_Representantes_de_Colombia_2018-2022.svg
Chính đảng Hạ việnChính phủ(147)

Đối lập(24)

Senate of Colombia 2018.svg
Chính đảng Thượng việnChính phủ(83)

Đối lập (25)

Nhiệm kỳ
Bốn năm
Trụ sở
Capitolio Nacional, Bogotá
Trang web
www.camara.gov.co
www.senado.gov.co

Đại hội là một cơ quan đại học gồm 108 thượng nghị sĩ và 171 đại biểu, trong đó mỗi người, trong các ủy ban tương ứng của họ, có quyền bình đẳng về quyền lực và trách nhiệm. Cả hai thượng nghị sĩ và đại diện đều được bầu thông qua một cuộc bầu cử trực tiếp được tổ chức 4 năm một lần, với khả năng được bầu lại. Việc bỏ phiếu của các thượng nghị sĩ tương ứng với một vòng tròn quốc gia, cùng với hai ghế của vòng tròn bản địa đặc biệt. Về phần mình, cuộc bỏ phiếu của các đại diện tương ứng với một khu vực bầu cử của bộ, ngoại trừ ở Bogotá nơi cho khu vực bầu cử quận và các ghế bổ sung cho các cộng đồng bản địa, người Colombia gốc Phi, cộng đồng người Colombia ở nước ngoài và các nhóm thiểu số chính trị.

Hiến pháp quốc gia, trong các điều 171 và 176, định nghĩa ba ghế cho đại diện của các cộng đồng bản địa: hai (2) ghế tại Thượng viện Cộng hòa và một (1) tại Hạ viện.

Điều 66 của Luật 70 năm 1993, 8 điều chỉnh sau 649 năm 2001, xác định một quy tắc đặc biệt cho Cộng đồng da đen gồm hai (2) ghế trong Hạ viện.

Điều 114 của Hiến pháp Colombia năm 1991 tuyên bố Quốc hội là cơ quan đại diện cao nhất của quyền lập pháp. Theo Điều 114, tùy thuộc vào Quốc hội Cộng hòa Colombia để cải cách Hiến pháp, đưa ra luật pháp và thực thi quyền kiểm soát chính trị đối với chính phủ và chính quyền. Hiện tại, chương trình Đại hội hữu hình của Đại học de los Andes và "Đài quan sát lập pháp" của Đại học Quốc gia Colombia theo Quốc hội Cộng hòa.

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

  1. ^ As a peace process agreement between the Colombian Government and the FARC rebels, FARC agrees to disarm in exchange for 5 parliamentary seats in the Senate and House
  2. ^ As a peace process agreement between the Colombian Government and the FARC rebels, FARC agrees to disarm in exchange for 5 parliamentary seats in the Senate and House