Quốc hội Hoa Kỳ khóa 117

Quốc hội Hoa Kỳ khóa 117 (tiếng Anh: 117th United States Congress) là hội nghị hiện tại của nhánh lập pháp của chính phủ liên bang Hoa Kỳ, bao gồm Thượng viện Hoa KỳHạ viện Hoa Kỳ. Nó được triệu tập tại Washington, DC, vào ngày 3 tháng 1 năm 2021, trong những tuần cuối cùng nhiệm kỳ tổng thống của Donald Trump, và sẽ kết thúc vào ngày 3 tháng 1 năm 2023. Nó sẽ gặp nhau trong hai năm đầu tiên nhiệm kỳ tổng thống của Joe Biden.

Quốc hội Hoa Kỳ khóa 117
116 ←
→ 118
A 11 2315.jpg
3 tháng 1, 2021 – 3 tháng 1, 2023
Chủ tịch Thượng việnMike Pence (R)
(đến 20 tháng 1, 2021)
Kamala Harris (D)
(từ 20 tháng 1, 2021)
Chủ tịch Hạ việnNancy Pelosi (D)
Thành viên100 thượng nghị sĩ
435 hạ nghị sĩ
6 đại biểu không bỏ phiếu
Thượng viện Đa sốCộng hoà
(đến 20 tháng 1, 2021)
Dân chủ
(từ 20 tháng 1, 2021)
Hạ viện Đa sốDân chủ
Phiên họp
Thứ nhất: 3 tháng 1, 2021 – 3 tháng 1, 2022
Thứ hai: 3 tháng 1, 2022 – hiện tại

Cuộc bầu cử năm 2020 quyết định quyền kiểm soát của cả hai viện. Tại Hạ viện, Đảng Dân chủ vẫn giữ thế đa số (mặc dù đã giảm so với Quốc hội 116).

Tại Thượng viện, Đảng Cộng hòa đã nắm giữ thế đa số trong thời gian ngắn vào đầu nhiệm kỳ. Vào ngày 20 tháng 1 năm 2021, ba thượng nghị sĩ đảng Dân chủ mới (Jon OssoffRaphael Warnock từ Georgia và Alex Padilla từ California) tuyên thệ nhậm chức, kết quả là đảng Cộng hòa nắm giữ 50 ghế, đảng Dân chủ nắm giữ 48 ghế và hai thượng nghị sĩ độc lập họp kín cùng đảng Dân chủ, điều này đã tạo ra sự chia rẽ 50–50, điều đã không xảy ra kể từ Quốc hội khóa 107 vào năm 2001.

Với việc Phó Tổng thống Kamala Harris giữ vai trò là người phá vỡ thế cân bằng hợp hiến trong vai trò Chủ tịch Thượng viện, đảng Dân chủ đã giành được quyền kiểm soát Thượng viện và qua đó lần đầu tiên có toàn quyền kiểm soát Quốc hội kể từ khi Quốc hội 111 kết thúc vào năm 2011. Với Joe Biden tuyên thệ nhậm chức Tổng thống vào ngày 20 tháng 1 2021, đảng Dân chủ có một tổng thể chính phủ liên bang, nắm giữ cả chức Tổng thống cùng Quốc hội, lần đầu tiên kể từ khi Quốc hội khóa 111.

Sự kiện chínhSửa đổi

 
Tổng thống Biden đọc diễn văn trước phiên họp chung Quốc hội, với Phó Tổng thống Kamala HarrisChủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi ngồi phía sau
 
Tổng thống Biden đọc Diễn văn Liên bang 2022

Hoạt động lập pháp chínhSửa đổi

Ban hànhSửa đổi

 
Tổng thống Biden ký Đạo luật Kế hoạch Giải cứu Hoa Kỳ năm 2021 thành luật vào ngày 11 tháng 3 năm 2021
 
Tổng thống Biden ký Đạo luật Ngày Lễ Quốc gia Juneteenth thành luật vào ngày 17 tháng 6 năm 2021
 
Tổng thống Biden ký Đạo luật Đầu tư Cơ sở Hạ tầng và Việc làm thành luật vào ngày 15 tháng 11 năm 2021
 
Tổng thống Biden ký Đạo luật Ngăn chặn Lao động Cưỡng bức Người Duy Ngô Nhĩ thành luật vào ngày 23 tháng 12 năm 2021
 
Tổng thống Biden ký Đạo luật Cho vay-Cho thuê Quốc phòng Dân chủ Ukraine năm 2022 thành luật vào ngày 9 tháng 5 năm 2022

Được đề xuất (nhưng không được ban hành)Sửa đổi

Từ Hạ việnSửa đổi

Từ Thượng việnSửa đổi

Các nghị quyết chínhSửa đổi

Thông quaSửa đổi

 • H.Res. 21: Kêu gọi Phó Tổng thống Michael R. Pence triệu tập và điều động các quan chức chính của Nội các để kích hoạt phần 4 của Tu chính án thứ 25 để tuyên bố Tổng thống Donald J. Trump không có khả năng thực hiện các nhiệm vụ của văn phòng của mình và ngay lập tức thực hiện quyền hạn với tư cách là quyền tổng thống.
 • H.Res. 24(Bản luận tội thứ hai của Donald Trump): Luận tội Donald John Trump, Tổng thống Hoa Kỳ, vì tội danh cao và nhẹ.
 • S.Res. 5: Một nghị quyết tôn vinh Sĩ quan Brian David Sicknick của Cảnh sát Điện Capitol Hoa Kỳ vì những hành động anh hùng quên mình của anh ấy trong khuôn viên của Điện Capitol Hoa Kỳ vào ngày 6 tháng 1 năm 2021.
 • H.Res. 72 (Loại bỏ Dân biểu Marjorie Taylor Greene khỏi nhiệm vụ của ủy ban): Loại bỏ một thành viên nhất định khỏi một số ủy ban thường trực của Hạ viện
 • H.Res. 134 Lên án cuộc đảo chính Myanmar năm 2021.
 • H.Res. 789: Kỷ luật Dân biểu Paul Gosar.

Đề xuấtSửa đổi

 • H.Res. 14: Lên án Tổng thống Donald J. Trump đã cố gắng lật ngược kết quả của cuộc bầu cử tổng thống tháng 11 năm 2020 ở Bang Georgia
 • H.J.Res. 17: Bỏ thời hạn phê chuẩn sửa đổi quyền bình đẳng.
 • H.Res. 25: Chỉ đạo Ủy ban về Đạo đức điều tra và đưa ra báo cáo về việc liệu bất kỳ và tất cả các hành động được thực hiện bởi các Thành viên của Quốc hội lần thứ 117, những người tìm cách lật ngược cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020 có vi phạm lời tuyên thệ của họ là tuân thủ Hiến pháp hoặc Quy tắc của Hạ viện, và sẽ phải đối mặt với hình phạt, bao gồm cả việc loại khỏi Hạ viện.
 • H.Res. 332: Công nhận nhiệm vụ của Chính phủ liên bang trong việc tạo ra Thỏa thuận xanh mới.

Thành phần Quốc hộiSửa đổi

Thượng việnSửa đổi

Đảng
(ô có màu chỉ ra phe chiếm đa số)
Tổng cộng Trống
Dân chủ Độc lập
(họp kín cùng Đảng Dân chủ)
Cộng hoà
Kết thúc Quốc hội khoá trước 46 2 52 100 0
Bắt đầu (3 tháng 1, 2021)[a] 46 2 51 99 1
18 tháng 1, 2021[b] 45 98 2
20 tháng 1, 2021[b][c][d] 48 2 50 100 0
Tỷ lệ kiểm soát gần nhất 50,0% 50,0%

Hạ việnSửa đổi

Đảng
(ô có màu chỉ ra phe đa số)
Tổng cộng Trống
Dân chủ Độc lập Cộng hoà Tự do
Kết thúc Quốc hội khoá trước 233 1 195 1[e] 430 5
Bắt đầu (3 tháng 1, 2021)[f][g] 222 0 211 0 433 2
15 tháng 1, 2021[h] 221 432 3
7 tháng 2, 2021[i] 210 431 4
11 tháng 2, 2021[g] 211 432 3
10 tháng 3, 2021[j] 220 431 4
16 tháng 3, 2021[k] 219 430 5
6 tháng 4, 2021[l] 218 429 6
14 tháng 4, 2021[m] 212 430 5
11 tháng 5, 2021[n] 219 431 4
16 tháng 5, 2021[o] 211 430 5
14 tháng 6, 2021[p] 220 431 4
30 tháng 7, 2021[q] 212 432 3
4 tháng 11, 2021[r][s] 221 213 434 1
1 tháng 1, 2021[t] 212 433 2
18 tháng 1, 2021[u] 222 434 1
17 tháng 2, 2022[v] 211 433 2
18 tháng 3, 2022[w] 210 432 3
31 tháng 3, 2022[x][y] 221 209 430 5
10 tháng 5, 2022[z] 208 429 6
25 tháng 5, 2022[aa] 220 428 7
Tỷ lệ kiểm soát gần nhất 51,2% 0,0% 48,8% 0,0%
Đại biểu không có quyền bỏ phiếu 3 1[ab] 2[ac] 0 6 0

Lãnh đạoSửa đổi

Lưu ý: Đảng viên Dân chủ tự gọi mình là "Cuộc họp kín"; Đảng Cộng hòa tự gọi mình là một "Hội nghị".

Thượng việnSửa đổi

Chủ tịch Thượng viện
Mike Pence (R),
đến 20 tháng 1, 2021
Kamala Harris (D),
từ 20 tháng 1, 2021
Chủ tịch Thượng viện tạm quyền
Chuck Grassley (R),
đến 20 tháng 1, 2021
Patrick Leahy (D),
từ 20 tháng 1, 2021

Chủ trìSửa đổi

Lãnh đạo Đảng Dân chủ Đa sốSửa đổi

(Thiểu số đến 20 tháng 1, 2021, đa số sau đó)

Lãnh đạo Đảng Cộng hoà Thiểu sốSửa đổi

(Đa số đến 20 tháng 1, 2021, thiểu số sau đó)

Hạ việnSửa đổi

House Speaker

Chủ trìSửa đổi

Lãnh đạo Dân chủ Đa sốSửa đổi

Lãnh đạo Cộng hoà Thiểu sốSửa đổi

Thành viênSửa đổi

Thượng việnSửa đổi

Các con số đề cập đến hạng ghế Thượng viện của họ. Tất cả các thượng nghị sĩ hạng 1 đang ở giữa nhiệm kỳ (2019–2025), đã được bầu vào năm 2018 và sẽ tái cử vào năm 2024. Các thượng nghị sĩ hạng 2 đang ở đầu nhiệm kỳ (2021–2027), được bầu vào năm 2020. Các thượng nghị sĩ hạng 3 sắp hết nhiệm kỳ (2017–2023), đối mặt với cuộc bầu cử năm 2022.

Hạ việnSửa đổi

Tất cả 435 ghế đã được lấp đầy bởi cuộc bầu cử vào tháng 11 năm 2020.

Những thay đổi về tư cách thành viênSửa đổi

Thượng việnSửa đổi

Bang

(hạng ghế)

Tiền nhiệm Lý do thay đổi Kế nhiệm Ngày tuyên thệ
Georgia (2) Trống Nhiệm kỳ của David Perdue (R) hết hạn vào ngày 3 tháng 1 năm 2021, trước khi một cuộc bầu cử nước rút có thể được tổ chức.

Người kế vị được bầu vào ngày 5 tháng 1 năm 2021.

Jon Ossoff(D) 20 tháng 1, 2021
California (3) Kamala Harris(D) Người đương nhiệm từ chức vào ngày 18 tháng 1 năm 2021, để trở thành Phó Tổng thống Hoa Kỳ.

Người kế nhiệm được bổ nhiệm 20/01/2021 để hoàn thành nhiệm kỳ.

Alex Padilla(D)
Georgia (3) Kelly Loeffler(R) Người được bổ nhiệm thua trong cuộc bầu cử kết thúc nhiệm kỳ.

Người kế vị được bầu vào ngày 5 tháng 1 năm 2021, trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ sẽ kết thúc vào ngày 3 tháng 1 năm 2023.

Raphael Warnock(D)

Hạ việnSửa đổi

Khu Tiền nhiệm Lý do cho sự thay đổi Người kế vị Ngày tuyên thệ[ag]
New York 22 Trống Nhiệm kỳ của Anthony Brindisi (D) hết hạn vào ngày 3 tháng 1 năm 2021 và ghế vẫn bị bỏ trống do kết quả của cuộc bầu cử năm 2020 đang bị tranh chấp.

Vào ngày 5 tháng 2 năm 2021, thẩm phán tuyên bố người chiến thắng.[50]

Claudia Tenney (R) 11 tháng 2, 2021 [17][51]
Louisiana 5 Trống Thành viên đắc cử Luke Letlow (R) đã chết vì COVID-19 vào ngày 29 tháng 12 năm 2020, trước khi nhiệm kỳ của ông bắt đầu. Một cuộc bầu cử đặc biệt đã được tổ chức vào ngày 20 tháng 3 năm 2021. Julia Letlow (R) 14 tháng 4, 2021 [52]
Louisiana 2 Cedric Richmond (D) Từ chức ngày 15 tháng 1 năm 2021, để trở thành Cố vấn cấp cao cho Tổng thống và giám đốc Văn phòng Liên lạc Công chúng.[53][54] Một cuộc bầu cử đặc biệt được tổ chức vào ngày 20 tháng 3 năm 2021 và một cuộc bỏ phiếu được tổ chức vào ngày 24 tháng 4 năm 2021.[53] Troy Carter (D) 11 tháng 5, 2021
Texas 6 Ron Wright (R) Mất vì COVID-19 vào ngày 7 tháng 2 năm 2021. Một cuộc bầu cử đặc biệt được tổ chức vào ngày 1 tháng 5 năm 2021, với một cuộc bầu cử nước rút dự kiến vào ngày 27 tháng 7.[55][56] Jake Ellzey (R) 30 tháng 7, 2021[57]
Ohio 11 Marcia Fudge (D) Từ chức ngày 10 tháng 3 năm 2021, để trở thành Bộ trưởng Phát triển Đô thị và Nhà ở Hoa Kỳ.[58] Một cuộc bầu cử đặc biệt sẽ được tổ chức vào ngày 2 tháng 11 năm 2021. Shontel Brown (D) 4 tháng 11 năm 2021
New Mexico 1 Deb Haaland (D) Từ chức ngày 16 tháng 3 năm 2021, để trở thành Bộ trưởng Nội vụ Hoa Kỳ.[59] Một cuộc bầu cử đặc biệt đã được tổ chức vào ngày 1 tháng 6 năm 2021.[59] Melanie Stansbury (D) 14 tháng 6, 2021
Florida 20 Alcee Hastings (D) Mất ngày 6 tháng 4 năm 2021. Một cuộc bầu cử đặc biệt đã được tổ chức vào ngày 11 tháng 1 năm 2022.[60] Sheila Cherfilus-McCormick (D) 18 tháng 1 năm 2022
Ohio 15 Steve Stivers (R) Từ chức ngày 16 tháng 5 năm 2021, để trở thành chủ tịch và CEO của Phòng Thương mại Ohio.[61] Một cuộc bầu cử đặc biệt đã được tổ chức vào ngày 2 tháng 11 năm 2021. Mike Carey (R) 4 tháng 11 năm 2021
California 22 Devin Nunes (R) Từ chức ngày 1 tháng 1 năm 2022, để trở thành CEO Tập đoàn Phương tiện và Truyền thông Trump.[29] Một cuộc bầu cử đặc biệt sẽ được tổ chức vào ngày 7 tháng 6 năm 2022.[62] Connie Conway (R) TBD
Minnesota 1 Jim Hagedorn (R) Mất vì ung thư thận vào ngày 17 tháng 2 năm 2022. Một cuộc bầu cử đặc biệt sẽ được tổ chức vào ngày 9 tháng 8 năm 2022.[63] TBD TBD
Toàn bang Alaska Don Young (R) Mất ngày 18 tháng 3 năm 2022. Một cuộc bầu cử đặc biệt sẽ được tổ chức vào ngày 16 tháng 8 năm 2022.[64] TBD TBD
Nebraska 1 Jeff Fortenberry (R) Từ chức ngày 31 tháng 3 năm 2022, do kết án hình sự. Một cuộc bầu cử đặc biệt sẽ được tổ chức vào ngày 28 tháng 6 năm 2022.[65] TBD TBD
Texas 34 Filemon Vela Jr. (D) Từ chức ngày 31 tháng 3 năm 2022. Một cuộc bầu cử đặc biệt sẽ được tổ chức vào ngày 14 tháng 6 năm 2022.[33] TBD TBD
New York 23 Tom Reed (R) Từ chức ngày 10 tháng 5 năm 2022. Một cuộc bầu cử đặc biệt sẽ được tổ chức vào ngày 23 tháng 8 năm 2022.[34] TBD TBD
New York 19 Antonio Delgado (D) Từ chức ngày 25 tháng 5 năm 2022. Một cuộc bầu cử đặc biệt sẽ được tổ chức vào ngày 23 tháng 8 năm 2022.[35] TBD TBD

Ủy banSửa đổi

Thượng việnSửa đổi

Ủy ban Chủ tịch Thành viên xếp hạng
Lão hóa (Đặc biệt) Bob Casey Jr. (D-PA) Tim Scott (R-SC)
Nông nghiệp, Dinh dưỡng và Lâm nghiệp Debbie Stabenow (D-MI) John Boozman (R-AR)
Phân bổ ngân sách Patrick Leahy (D-VT) Richard Shelby (R-AL)
Dịch vụ vũ trang Jack Reed (D-RI) Jim Inhofe (R-OK)
Ngân hàng, Nhà ở và Đô thị Sherrod Brown (D-OH) Pat Toomey (R-PA)
Ngân sách Bernie Sanders (I-VT) Lindsey Graham (R-SC)
Thương mại, Khoa học và Vận tải Maria Cantwell (D-WA) Roger Wicker (R-MS)
Năng lượng và Tài nguyên thiên nhiên Joe Manchin (D-WV) John Barrasso (R-WY)
Môi trường và Công trình Công cộng Tom Carper (D-DE) Shelley Moore Capito (R-WV)
Đạo đức (Chọn lọc) Chris Coons (D-DE) James Lankford (R-OK)
Tài chính Ron Wyden (D-OR) Mike Crapo (R-ID)
Đối ngoại Bob Menendez (D-NJ) Jim Risch (R-ID)
Y tế, Giáo dục, Lao động và Lương hưu Patty Murray (D-WA) Richard Burr (R-NC)
An ninh nội địa và các vấn đề chính phủ Gary Peters (D-MI) Rob Portman (R-OH)
Các vấn đề về Ấn Độ (Chọn lọc thường trực) Brian Schatz (D-HI) Lisa Murkowski (R-AK)
Tình báo (Chọn lọc) Mark Warner (D-VA) Marco Rubio (R-FL)
Kiểm soát ma tuý quốc tế (Họp kín thường trực) Sheldon Whitehouse (D-RI) John Cornyn (R-TX)
Tư pháp Dick Durbin (D-IL) Chuck Grassley (R-IA)
Quy tắc và Quản lý Amy Klobuchar (D-MN) Roy Blunt (R-MO)
Doanh nghiệp nhỏ và Doanh nhân Ben Cardin (D-MD) Rand Paul (R-KY)
Cựu chiến binh Jon Tester (D-MT) Jerry Moran (R-KS)

Hạ việnSửa đổi

Ủy ban Chủ tịch Thành viên xếp hạng
Nông nghiệp David Scott (D-GA) Glenn Thompson (R-PA)
Chiếm đoạt Rosa DeLauro (D-CT) Kay Granger (R-TX)
Các Dịch vụ vũ trang Adam Smith (D-WA) Mike Rogers (R-AL)
Ngân sách John Yarmuth (D-KY) Jason Smith (R-MO)
Khủng hoảng khí hậu (Lựa chọn) Kathy Castor (D-FL) Garret Graves (R-LA)
Chênh lệch kinh tế và công bằng trong tăng trưởng (Lựa chọn) Jim Himes (D-CT) TBD
Giáo dục và Lao động Bobby Scott (D-VA) Virginia Foxx (R-NC)
Năng lượng và Thương mại Frank Pallone (D-NJ) Cathy McMorris Rodgers (R-WA)
Đạo đức Ted Deutch (D-FL) Jackie Walorski (R-IN)
Các Dịch vụ tài chính Vùng nước Maxine (D-CA) Patrick McHenry (R-NC)
Đối ngoại Gregory Meeks (D-NY) Mike McCaul (R-TX)
An ninh Nội địa Bennie Thompson (D-MS) John Katko (R-NY)
Điều hành Zoe Lofgren (D-CA) Rodney Davis (R-IL)
Tình báo (Lựa chọn thường trực) Adam Schiff (D-CA) Devin Nunes (R-CA)
Tư pháp Jerry Nadler (D-NY) Jim Jordan (R-OH)
Hiện đại hóa Quốc hội (Lựa chọn) Derek Kilmer (D-WA) William Timmons (R-SC)
Tài nguyên thiên nhiên Raúl Grijalva (D-AZ) Bruce Westerman (R-AR)
Giám sát và Cải cách Carolyn Maloney (D-NY) Jim Comer (R-KY)
Quy tắc Jim McGovern (D-MA) Tom Cole (R-OK)
Khoa học, Không gian và Công nghệ Eddie Bernice Johnson (D-TX) Frank Lucas (R-OK)
Doanh nghiệp nhỏ Nydia Velázquez (D-NY) Blaine Luetkemeyer (R-MO)
Giao thông và Cơ sở hạ tầng Peter DeFazio (D-HOẶC) Sam Graves (R-MO)
Cựu chiến binh Mark Takano (D-CA) Mike Bost (R-IL)
Cách thức và Phương tiện Richard Neal (D-MA) Kevin Brady (R-TX)
Điều tra Cuộc Tấn công ngày 6 tháng 1 Bennie Thompson (D-MI) Liz Cheney (R-WY)

Liên hợpSửa đổi

Ủy ban Chủ tịch Phó Chủ tịch Thành viên xếp hạng Thành viên xếp hạng phó
Kinh tế Hạ nghị sĩ Don Beyer (D-VA) Thượng nghị sĩ Martin Heinrich (D-NM) Thượng nghị sĩ Mike Lee (R-UT) Hạ nghị sĩ David Schweikert (R-AZ)
Lễ nhậm chức (Đặc biệt)

tới 20 tháng 1, 2021

Thượng nghị sĩ Roy Blunt (R-MO) Hạ nghị sĩ Nancy Pelosi (D-CA) Hạ nghị sĩ Kevin McCarthy (R-CA) Thượng nghị sĩ Amy Klobuchar (D-MN)
Thư viện Hạ nghị sĩ Zoe Lofgren (D-CA) Thượng nghị sĩ Amy Klobuchar (D-MN) Thượng nghị sĩ Roy Blunt (R-MO) Hạ nghị sĩ Rodney Davis (R-IL)
In ấn Thượng nghị sĩ Amy Klobuchar (D-MN) Hạ nghị sĩ Zoe Lofgren (D-CA) Hạ nghị sĩ Rodney Davis (R-IL) Thượng nghị sĩ Roy Blunt (R-MO)
Đánh thuế Hạ nghị sĩ Richard Neal (D-MA) Thượng nghị sĩ Ron Wyden (D-OR) Thượng nghị sĩ Mike Crapo (R-ID) Hạ nghị sĩ Kevin Brady (R-TX)
Trung Quốc Thượng nghị sĩ Jeff Merkley (D-OR) Hạ nghị sĩ Jim McGovern (D-MA) Hạ nghị sĩ Chris Smith (R-NJ) Thượng nghị sĩ Marco Rubio (R-FL)
An ninh và Hợp tác Châu Âu Thượng nghị sĩ Ben Cardin (D-MD) Hạ nghị sĩ Steve Cohen (D-TN) Hạ nghị sĩ Joe Wilson (R-SC) Thượng nghị sĩ Roger Wicker (R-MS)

Cán bộ, viên chứcSửa đổi

Thượng việnSửa đổi

Hạ việnSửa đổi

Các Cơ quan khác thuộc nhánh Lập phápSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Ghi chúSửa đổi

 1. ^ a b Quốc hội bắt đầu với 51 đảng viên Cộng hòa, 48 đảng viên Dân chủ (bao gồm 2 thành viên độc lập họp kín với đảng Dân chủ) và 1 vị trí trống trong Thượng viện. Ghế hạng 2 của Georgia bị bỏ trống ngay từ đầu cho đến khi đảng viên Đảng viên Dân chủ Jon Ossoff tuyên thệ vào ngày 20 tháng 1 năm 2021. Người được bổ nhiệm tạm thời cho ghế hạng 3 của Georgia là Kelly Loeffler (Cộng hoà) phục vụ cho đến khi Đảng viên Dân chủ Raphael Warnock tuyên thệ vào ngày 20 tháng 1 năm 2021.[11]
 2. ^ a b c Tại California: Kamala Harris (D) từ chức ngày 18 tháng 1 năm 2021 để trở thành Phó Tổng thống Hoa Kỳ. Alex Padilla (D) được bổ nhiệm để hoàn thành thời hạn chưa hết hạn và bắt đầu phục vụ vào ngày 20 tháng 1 năm 2021.[4][12]
 3. ^ Tại Georgia: Kelly Loeffler (R) đã thua trong một cuộc bầu cử đặc biệt để phục vụ thêm một nhiệm kỳ đầy đủ. Jon Ossoff (D) và Raphael Warnock (D) bắt đầu phục vụ vào ngày 20 tháng 1 năm 2021.[13][14]
 4. ^ Kamala Harris (D) trở thành Phó Tổng thống Hoa Kỳ vào ngày 20 tháng 1 năm 2021, với phiếu phá vỡ cân bằng.
 5. ^ There was 1 Libertarian at the end of the previous Congress.
 6. ^ a b In Khu vực thứ 5 của Louisiana: thành viên đắc cử Luke Letlow(R) qua đời ngày 29 tháng 12 năm 2020, trước khi nhiệm kỳ bắt đầu.[15]
 7. ^ a b c Khu vực thứ 22 của New York: nhiệm kỳ bắt đầu với cuộc bầu cử trước đó bị tranh chấp, Claudia Tenney được tuyên bố là người chiến thắng và tuyên thệ vào ngày 11 tháng 2 năm 2021.[9][16][17]
 8. ^ a b Tại Khu vực thứ 2 của Louisiana: Cedric Richmond (D) từ chức ngày 15 tháng 1 năm 2021, để phục vụ trong chính quyền Biden. [10][18]
 9. ^ a b Tại Khu vực thứ 6 của Texas: Ron Wright (R) qua đời ngày 7 tháng 2 năm 2021.[19]
 10. ^ a b Tại Khu vực thứ 11 của Ohio: Marcia Fudge (D) từ chức ngày 10 tháng 3 năm 2021 để phục vụ trongchính quyền Biden.[20]
 11. ^ a b Tại Khu vực thứ 1 của New Mexico: Deb Haaland (D) từ chức ngày 16 tháng 3 năm 2021, để phục vụ trong chính quyền Biden. [13][21]
 12. ^ a b Tại Khu vực thứ 20 của Florida: Alcee Hastings (D) qua đời ngày 6 tháng 4 năm 2021.[22]
 13. ^ a b Tại Khu vực thứ 5 của Louisiana: Julia Letlow (R) đã thắng một cuộc bầu cử đặc biệt vào ngày 20 tháng 3 năm 2021. Cô tuyên thệ nhậm chức vào ngày 14 tháng 4 năm 2021.[23]
 14. ^ a b Tại Khu vực thứ 2 của Louisiana: Troy Carter (D) đã thắng trong một cuộc bầu cử đặc biệt vào ngày 24 tháng 4 năm 2021. Ông tuyên thệ nhậm chức vào ngày 11 tháng 5 năm 2021.[24]
 15. ^ a b Tại Khu vực thứ 15 của Ohio: Steve Stivers (R) từ chức ngày 16 tháng 5 năm 2021, để trở thành chủ tịch và CEO của Phòng Thương mại Ohio[25]
 16. ^ a b Tại Khu vực thứ 1 của New Mexico: Melanie Stansbury (D) đã thắng một cuộc bầu cử đặc biệt vào ngày 1 tháng 6 năm 2021. Bà tuyên thệ nhậm chức vào ngày 14 tháng 6 năm 2021.[26]
 17. ^ a b Tại Khu vực thứ 6 của Texas: Jake Ellzey (R) chiến thắng ở cuộc bầu cử nước rút vào 27 tháng 7, 2021. Ông tuyên thệ vào ngày 30 tháng 7.[27]
 18. ^ Tại Khu vực thứ 11 của Ohio: Shontel Brown (D) đã thắng một cuộc bầu cử đặc biệt vào ngày 2 tháng 11 năm 2021. Bà tuyên thệ nhậm chức vào ngày 4 tháng 11 năm 2021.[28]
 19. ^ In Khu vực thứ 15 của Ohio: Mike Carey (R) đã thắng một cuộc bầu cử đặc biệt vào ngày 2 tháng 11 năm 2021. Ông tuyên thệ nhậm chức vào ngày 4 tháng 11 năm 2021.[28]
 20. ^ Tại Khu vực thứ 22 của California: Devin Nunes (R) từ chức ngày 1 tháng 1 năm 2022 để trở thành CEO của Tập đoàn Phương tiện và Công nghệ Trump.[29]
 21. ^ Tại Khu vực thứ 20 của Florida: Sheila Cherfilus-McCormick (D) thắng một cuộc bầu cử đặc biệt vào 11 tháng 1 năm 2022. Bà tuyên thệ nhậm chức vào ngày 18 tháng 1 năm 2022.
 22. ^ In Khu vực thứ 1 của Minnesota: Jim Hagedorn (R) mất ngày 17 tháng 2 năm 2022.[30]
 23. ^ a b In Khu vực at-large của Alaska: Don Young (R) mất ngày 18 tháng 3 năm 2022.[31]
 24. ^ a b In Khu vực thứ 1 của Nebraska: Jeff Fortenberry (R) từ chức ngày 31 tháng 3 năm 2022, do bị kết án hình sự.[32]
 25. ^ a b In Khu vực thứ 34 của Texas: Filemon Vela Jr. (D) từ chức ngày 31 tháng 3 năm 2022, để tham gia Akin Gump Strauss Hauer & Feld.[33]
 26. ^ a b In Khu vực thứ 23 của New York: Tom Reed (R) từ chức ngày 10 tháng 5 năm 2022, để tham gia Tập đoàn Chính sách Ưu tiên.[34]
 27. ^ a b In Khu vực thứ 19 của New York: Antonio Delgado (D) từ chức ngày 25 tháng 5 năm 2022, để trở thành Phó Thống đốc New York.[35]
 28. ^ a b c d Họp kín với Đảng Dân chủ
 29. ^ Bao gồm 1 Đảng viên Cấp tiến Mới, chi nhánh liên kết Đảng Cộng hòa tại Puerto Rico.
 30. ^ Lỗi chú thích: Thẻ <ref> sai; không có nội dung trong thẻ ref có tên nước rút
 31. ^ a b c d e f Đảng Dân chủ-Nông dân-Lao động Minnesota là chi nhánh của Đảng Dân chủ ở Minnesota và thành viên của nó được tính như là Đảng viên Dân chủ
 32. ^ Miller-Meeks tạm thời nhậm chức cùng với phần còn lại của Quốc hội khóa 117, trong khi chờ đối thủ của cô là Rita Hart thách đấu. Hart rút lại lời thách đấu vào ngày 31 tháng 3 năm 2021. [32][48] Hart withdrew her challenge on ngày 31 tháng 3 năm 2021.[49]
 33. ^ When seated or oath administered, not necessarily when service began.

Tham khảoSửa đổi

 1. ^ Palmer, Ewan (25 tháng 3 năm 2022). “Jeff Fortenberry faces up to 15 years in jail over campaign donations”. Newsweek (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 25 tháng 3 năm 2022.
 2. ^ Meyn, Colin (21 tháng 3 năm 2022). “Rep. Don Young to lie in state at the Capitol next week”. TheHill (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 25 tháng 3 năm 2022.
 3. ^ “Senate Republicans block Democrats' sweeping voting, ethics bill”. CNBC. 22 tháng 6 năm 2021. Truy cập ngày 22 tháng 6 năm 2021.
 4. ^ “US Senate Republicans block Democrats' voting rights bill”. MoneyControl. Truy cập ngày 19 tháng 1 năm 2022.
 5. ^ “The Paycheck Fairness Act to close the gender wage gap failed in Congress. What comes next?”. 19th News. 6 tháng 10 năm 2021.
 6. ^ “Senate Republicans Block A Plan For An Independent Commission On Jan. 6 Capitol Riot”. NPR. Truy cập ngày 28 tháng 5 năm 2021.
 7. ^ “Lawmakers reach consensus on Puerto Rico status bill, call for plebiscite”. NBC News. 19 tháng 5 năm 2022.
 8. ^ “Statement by Press Secretary Karine Jean-Pierre on the Bipartisan Senate Agreement to Advance Toxic Exposure Legislation”. The White House (bằng tiếng Anh). 18 tháng 5 năm 2022. Truy cập ngày 18 tháng 5 năm 2022.
 9. ^ “Voting Rights Bill Blocked in the Senate”. The New York Times. 19 tháng 1 năm 2022.
 10. ^ “A bill to codify abortion protections fails in the Senate”. NPR. 11 tháng 5 năm 2022.
 11. ^ Werner, Erica; Gardner, Amy (ngày 19 tháng 1 năm 2021). “Georgia certifies Ossoff and Warnock victories, paving way for Democratic control of Senate”. The Washington Post. Truy cập ngày 19 tháng 1 năm 2021.
 12. ^ Janes, Chelsea. “Kamala Harris resigns her Senate seat”. The Washington Post (bằng tiếng Anh). ISSN 0190-8286. Truy cập ngày 18 tháng 1 năm 2021.
 13. ^ Bluestein, Greg; Journal-Constitution, The Atlanta. “Georgia U.S. Senate results certified; Ossoff and Warnock set to take office Wednesday”. ajc (bằng tiếng English). Truy cập ngày 20 tháng 1 năm 2021.Quản lý CS1: ngôn ngữ không rõ (liên kết)
 14. ^ “Kamala Harris to swear in Alex Padilla to Senate after inauguration”. SFChronicle.com (bằng tiếng Anh). ngày 20 tháng 1 năm 2021. Truy cập ngày 20 tháng 1 năm 2021.
 15. ^ Hilburn, Greg (ngày 30 tháng 12 năm 2020). “Here's how the late Luke Letlow's congressional seat will be filled following his COVID death”. The News-Star (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 2 tháng 1 năm 2021.
 16. ^ “NY-22 house seat to become vacant Jan. 3 with court case continuing into 2021”. WBNG.com. ngày 21 tháng 12 năm 2020. Bản gốc lưu trữ ngày 21 tháng 3 năm 2021. Truy cập ngày 6 tháng 1 năm 2021.
 17. ^ a b Howe, Steve (ngày 11 tháng 2 năm 2021). “NY22: Tenney is sworn in, takes aim at legislative agenda”. Observer-Dispatch. Truy cập ngày 11 tháng 2 năm 2021.
 18. ^ “Louisiana House Democratic Caucus thanks Rep. Richmond for his service in congress”. wbno.com. ngày 15 tháng 1 năm 2021. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2021.
 19. ^ “Texas Representative Ron Wright Dies From COVID-19”. CBS DFW. CBS. Truy cập ngày 8 tháng 2 năm 2021.
 20. ^ “Fudge resigns to go to HUD after voting for COVID-19 relief”. The Hill. Truy cập ngày 8 tháng 2 năm 2021.
 21. ^ “Senate confirms Deb Haaland as Biden's Interior secretary in historic vote”. CNN. Truy cập ngày 15 tháng 3 năm 2021.
 22. ^ “Rep. Alcee Hastings dies at 84 after cancer diagnosis”. Politico. Truy cập ngày 6 tháng 4 năm 2021.
 23. ^ Hilburn, Greg. “Louisiana Republian Julia Letlow to join Congress this week”. www.thenewsstar.com. The News Star. Truy cập ngày 13 tháng 4 năm 2021.
 24. ^ Marcos, Cristina. “Carter sworn in as House member to replace Richmond, padding Democrats' majority”. The Hill (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 11 tháng 5 năm 2021.
 25. ^ Choi, Joseph (ngày 19 tháng 4 năm 2021). “GOP Rep. Steve Stivers plans to retire”. Truy cập ngày 19 tháng 4 năm 2021.
 26. ^ Marcos, Cristina (ngày 14 tháng 6 năm 2021). “New Mexico Democrat Stansbury sworn into Haaland's old seat”. The Hill. Truy cập ngày 14 tháng 6 năm 2021.
 27. ^ Lỗi chú thích: Thẻ <ref> sai; không có nội dung trong thẻ ref có tên Ellzey
 28. ^ a b Slodysko, Brian (4 tháng 11 năm 2021). “GOP, Dem winners of US House seats in Ohio sworn into office”. www.seattlepi.com. Seattle PI. Truy cập ngày 15 tháng 11 năm 2021.
 29. ^ a b Gardiner, Dustin (6 tháng 12 năm 2021). “Rep. Devin Nunes leaving Congress to head Trump-led media company”. San Francisco Chronicle. Truy cập ngày 6 tháng 12 năm 2021.
 30. ^ KSTP, Rebecca Omastiak (18 tháng 2 năm 2022). “US Rep. Hagedorn dies at age 59”. KSTP.com Eyewitness News (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 18 tháng 2 năm 2022.
 31. ^ Richards, Zoë (18 tháng 3 năm 2022). “GOP Rep. Don Young of Alaska, longest-serving member of Congress, dies at 88”. NBC News (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 19 tháng 3 năm 2022.
 32. ^ “Date for special election to replace Nebraska Congressman Jeff Fortenberry to be announced Friday”. KETV (bằng tiếng Anh). 1 tháng 4 năm 2022. Truy cập ngày 1 tháng 4 năm 2022.
 33. ^ a b Livingston, Abby (31 tháng 3 năm 2022). “U.S. Rep. Filemon Vela steps down, setting up a heated battle for his South Texas district”. The Texas Tribune (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 1 tháng 4 năm 2022.
 34. ^ a b Mahoney, Bill. “Tom Reed resigns, setting up a second special House election in New York”. POLITICO (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 11 tháng 5 năm 2022.
 35. ^ a b “Antonio Delgado sworn in as New York's new lieutenant governor”. spectrumlocalnews.com (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 26 tháng 5 năm 2022.
 36. ^ a b c d e f g h i j Swanson, Ian (10 tháng 11 năm 2020). “Senate Democrats reelect Schumer as leader by acclamation”. The Hill (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 10 tháng 11 năm 2020.
 37. ^ a b c d e f Balluck, Kyle (10 tháng 11 năm 2020). “McConnell reelected as Senate GOP leader”. The Hill (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 10 tháng 11 năm 2020.
 38. ^ “Senate Leadership Elections | C-SPAN.org”. c-span.org.
 39. ^ Bolton, Alexander (10 tháng 1 năm 2021). “Republicans Wrestle over Removing Trump”. The Hill. Truy cập ngày 5 tháng 2 năm 2021.
 40. ^ a b c d e Treene, Alayna. “Nancy Pelosi re-elected as House Democratic leader”. Axios (bằng tiếng Anh).
 41. ^ Balluck, Kyle (19 tháng 11 năm 2020). “House Democrats pick Aguilar as No. 6 leader in next Congress”. The Hill (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 19 tháng 11 năm 2020.
 42. ^ Ferris, Sarah; Mutnick, Ally (3 tháng 12 năm 2020). “Democrats elect Rep. Sean Patrick Maloney to lead campaign arm”. POLITICO. Truy cập ngày 3 tháng 12 năm 2020.
 43. ^ Zanona, Melanie (20 tháng 11 năm 2020). “Huddle: Trump's cronies hold steady”. POLITICO. Truy cập ngày 25 tháng 11 năm 2020.
 44. ^ a b McPherson, Lindsey (19 tháng 11 năm 2020). “House Democrats elect Aguilar, Allred in contested leadership elections”. Roll Call. Truy cập ngày 25 tháng 11 năm 2020.
 45. ^ a b Clyburn, Jim. “Whip Clyburn Announces Chief Deputy Whips for 117th Congress” (bằng tiếng Anh). House Majority Whip. Truy cập ngày 2 tháng 12 năm 2020.
 46. ^ a b c d e f g Bresnahan, John; Zanona, Melanie (17 tháng 11 năm 2020). “McCarthy heads into next Congress with eye on speaker's gavel”. POLITICO. Truy cập ngày 17 tháng 11 năm 2020.
 47. ^ Lỗi chú thích: Thẻ <ref> sai; không có nội dung trong thẻ ref có tên :0
 48. ^ Barton, Tom (ngày 5 tháng 1 năm 2021). 'States select electors, Congress does not': Miller-Meeks to vote to accept Biden win”. QCTimes.com (bằng tiếng Anh). The Quad-City Times. Truy cập ngày 6 tháng 1 năm 2021.
 49. ^ Schultz, Marisa. “Dem Rita Hart backs down in Iowa election challenge to Miller-Meeks amid mounting GOP pressure”. foxnews.com. Fox News. Truy cập ngày 31 tháng 3 năm 2021.
 50. ^ Gronewold, Anna (ngày 5 tháng 2 năm 2021). “Tenney takes 109-vote lead in NY-22 after judge orders certification”. POLITICO. Albany, New York. Truy cập ngày 11 tháng 2 năm 2021.
 51. ^ Mahoney, Bill (ngày 10 tháng 2 năm 2021). “Support grows for Cuomo to remove election officials over Tenney-Brindisi snafu”. POLITICO. Truy cập ngày 11 tháng 2 năm 2021.
 52. ^ Hilburn, Greg. “Louisiana Republican Julia Letlow to join Congress this week”. www.thenewsstar.com. The News Star. Truy cập ngày 13 tháng 4 năm 2021.
 53. ^ a b Murphy, Paul (ngày 16 tháng 11 năm 2020). “Cedric Richmond will be Senior Advisor to the President; to resign House seat before inauguration”. WWL-TV. Truy cập ngày 17 tháng 11 năm 2020.
 54. ^ “Special Election - U.S. House of Representatives Second Congressional District” (PDF). State of Louisiana. ngày 6 tháng 1 năm 2021. Truy cập ngày 15 tháng 1 năm 2021.
 55. ^ Fink, Jack (ngày 8 tháng 2 năm 2021). “Texas Leaders Remember GOP Congressman Ron Wright Who Died After Battling Lung Cancer, COVID-19”. KTVT. CBS. Truy cập ngày 16 tháng 2 năm 2021. At some point, Greg Abbott will set a special election, which will either happen on Saturday, May 1, when municipal elections are set to be held, or at an earlier date.
 56. ^ Svitek, Patrick (ngày 12 tháng 5 năm 2021). “Gov. Greg Abbott sets July 27 as date of special election runoff to succeed late U.S. Rep. Ron Wright”. The Texas Tribune. Truy cập ngày 13 tháng 5 năm 2021.
 57. ^ Tully-McManus, Katherine (ngày 30 tháng 7 năm 2021). “Stop the presses, House and Senate both in session on a Friday”. Politico. Truy cập ngày 30 tháng 7 năm 2021. Rep.-elect Jake Ellzey (R-Texas) is sworn in this morning...
 58. ^ Nichola, Hans (ngày 8 tháng 12 năm 2020). “Biden to pick Vilsack for agriculture secretary, Fudge for HUD”. Axios. Truy cập ngày 8 tháng 12 năm 2020.
 59. ^ a b Boyd, Dan; Boetel, Ryan. “Breaking: Haaland reportedly picked as Biden's interior secretary”. Albuquerque Journal (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 17 tháng 12 năm 2020.
 60. ^ “DeSantis schedules special election to replace Alcee Hastings for January”. thehill.com. The Hill. Truy cập ngày 4 tháng 5 năm 2021.
 61. ^ Shabad, Rebecca. “Ohio Rep. Steve Stivers to leave Congress next month”. nbcnews.com. NBC News. Truy cập ngày 19 tháng 4 năm 2021.
 62. ^ “California Rep. Devin Nunes leaving Congress to head Trump social media group”. Los Angeles Times (bằng tiếng Anh). 6 tháng 12 năm 2021. Truy cập ngày 7 tháng 12 năm 2021.
 63. ^ “Congressman Jim Hagedorn Dies: 'He Lived His Dream By Serving Others'. CBS Minnesota (bằng tiếng Anh). 18 tháng 2 năm 2022.
 64. ^ Ruskin, Liz (18 tháng 3 năm 2022). “Alaska Congressman Don Young has died”. Alaska Public Media. Truy cập ngày 19 tháng 3 năm 2022.
 65. ^ “US Rep. Jeff Fortenberry of Nebraska announces resignation”. WJXT. Associated Press. 26 tháng 3 năm 2022. Lưu trữ bản gốc ngày 27 tháng 3 năm 2022. Truy cập ngày 27 tháng 3 năm 2022. Flood and Pansing Brooks will both run in the special election to fill the seat..
 66. ^ “U.S. Senate: Office of the Sergeant at Arms and Doorkeeper”. Senate.gov. Truy cập ngày 16 tháng 1 năm 2021.
 67. ^ Broadwater, Luke (22 tháng 3 năm 2021). “After Capitol Riot, Senate Taps Intelligence Official to Lead Security”. The New York Times. Truy cập ngày 11 tháng 7 năm 2021.
 68. ^ “Sergeant at Arms”. House.gov. Truy cập ngày 16 tháng 1 năm 2021.
 69. ^ “U.S. GAO - About GAO - Comptroller General”. www.gao.gov. Truy cập ngày 24 tháng 9 năm 2019.
 70. ^ “First Day at CBO”. www.cbo.gov. Truy cập ngày 24 tháng 9 năm 2019.
 71. ^ “About the Librarian”. Library of Congress, Washington, D.C. 20540 USA. Truy cập ngày 24 tháng 9 năm 2019.
 72. ^ “The White House Announces the Withdrawal of GPO Director Nominee”. www.gpo.gov. Truy cập ngày 24 tháng 9 năm 2019.
 73. ^ “Office of Law Revision Counsel”. history.house.gov (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 25 tháng 9 năm 2019.
 74. ^ “Office of House Legislative Counsel”. history.house.gov (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 25 tháng 9 năm 2019.