Đại hội Liên bang Mêhicô (tiếng Tây Ban Nha: Congreso de la Unión de México), chính thức được gọi là Tổng đại hội Hợp chúng quốc Mêhicô (tiếng Tây Ban Nha: (Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos), là cơ quan lập pháp lưỡng viện của chính phủ liên bang của Mexico gồm hai viện: Thượng viện Cộng hòaHạ viện.

Đại hội Liên bang

Congreso de la Unión
Lập pháp LXIII
Con dấu của Quốc hội
Dạng
Mô hình
Các việnThượng viện
Hạ viện
Lịch sử
Thành lập09 (1821)
Lãnh đạo
Lãnh đạo của
Thượng viện
Ernesto Cordero (PAN)
Từ 9 (2017)
Lãnh đạo của
Hạ viện
Edgar Romo García (PRI)
Từ 2 (2018)
Cơ cấu
Số ghế628
(500 Deputies)
(128 Senators)
Chính đảng Thượng viện
Chính đảng Hạ viện
QuyềnTitle III, Chapter II of the
Hiến pháp chính trị của
México Thống nhất
Tiền lương$500,000 pesos (Senator)[1][2]
$150,139 pesos (Deputy)[3][4]
Bầu cử
Bầu cử Thượng viện vừa quangày 1 tháng 7 năm 2012
Bầu cử Hạ viện vừa quangày 7 tháng 6 năm 2015
Bầu cử Thượng viện tiếp theo3 tháng 6 năm 2018
Khẩu hiệu
La Patria Es Primero
(Quốc gia đầu tiên)
Trụ sở
Senate
Palacio del Senado
Mexico City
Deputies
Palacio Legislativo de San Lázaro
Mexico City
Trang web
Senate Website
Chamber of Deputies Website
Hiến pháp
Hiến pháp México năm 1917

Đại hội của Liên minh họp ở Thành phố México và bao gồm 628 thành viên: 500 đại biểu Hạ viện và 128 thượng nghị sĩ.

Cấu trúc

sửa

Quốc hội Mexico là một cơ quan lưỡng viện, bao gồm hai viện: Thượng viện Cộng hòa và Hạ viện. Cấu trúc và trách nhiệm của Quốc hội được định nghĩa trong Điều 3, Chương hai, Điều 50 đến Điều 79 của Hiến pháp năm 1917.

Thượng viện, "Cámara de Senadores" hoặc "Senado", bao gồm 128 ghế, 96 thành viên được bầu bằng phiếu phổ thông trực tiếp cho nhiệm kỳ sáu năm; 32 chỗ ngồi khác được phân bổ dựa trên biểu diễn tỷ lệ.

Viện dân biểu hay Hạ viện, "Camara de Diputados". Hạ viện có 500 ghế, 300 thành viên được bầu bởi phiếu bầu phổ biến cho các điều khoản ba năm; 200 chỗ ngồi khác được phân bổ theo biểu diễn tỷ lệ.

Tham khảo

sửa
  1. ^ “Manual de Percepciones de los Senadores...” (PDF). Senado de la República. tr. 5. Truy cập ngày 19 tháng 8 năm 2011.[liên kết hỏng]
  2. ^ “2 Mil 312 Millones Para Sueldos de Senadores y Diputados en 2010”. El Siglo de Torreón. Bản gốc lưu trữ ngày 29 tháng 6 năm 2012. Truy cập ngày 19 tháng 8 năm 2011. Đã bỏ qua tham số không rõ |= (trợ giúp)
  3. ^ “Poder Legislativo” (PDF). Cámara de Diputados. Bản gốc (PDF) lưu trữ ngày 3 tháng 12 năm 2011. Truy cập ngày 19 tháng 8 năm 2011.
  4. ^ “Consejeros del InfoDF ganan más que Ebrard”. La Razón. Bản gốc lưu trữ ngày 19 tháng 8 năm 2017. Truy cập ngày 19 tháng 8 năm 2011.