Quốc hội Singapore

Quốc hội Cộng hòa SingaporeTổng thống nước này tạo thành cơ quan lập pháp của Singapore. Chủ yếu dựa trên hệ thống Westminster, Quốc hội Singapore là chế độ đơn viện và bao gồm các Thành viên của nghị viện (Nghị sĩ) được bầu, cũng như Thành viên không thuộc khu vực bầu cử (NCMP) và Thành viên được đề cử của Nghị viện (NMP) được chỉ định. Sau cuộc tổng tuyển cử năm 2020, 93 nghị sĩ và hai thành viên NCMP đã được bầu vào Quốc hội khóa 14. Chín thành viên NMP thường sẽ được chỉ định.

Singapore
Flag of Singapore.svg

Chính trị và chính phủ
Singapore

Hiến pháp


Lập pháp


hành pháp


Tư pháp


Bầu cửCác nước khác
Tòa nhà Quốc hội bên sông Singapore với mái vòm của Tòa nhà Tối cao cũ ở hậu cảnh, được chụp vào ngày 7 tháng 9 năm 2006

Chủ tịch Quốc hội nước này chịu trách nhiệm chung về việc điều hành Nghị viện và ban thư ký của Nghị viện, đồng thời chủ trì các phiên họp của Quốc hội. The Leader của House là một MP bổ nhiệm Thủ tướng Chính phủ để sắp xếp doanh nghiệp nhà nước và các chương trình lập pháp của Quốc hội, trong khi lãnh đạo của phe đối lập là MP người dẫn lớn nhất đối lập bên có khả năng và sẵn sàng đảm nhận chức vụ nếu từ chức Chính phủ. Một số công việc của Nghị viện được thực hiện bởi các ủy ban được chọn gồm một số ít nghị sĩ. Các ủy ban lựa chọn thường trực được thành lập thường trực để hoàn thành một số nhiệm vụ nhất định, và các ủy ban lựa chọn đặc biệt được thành lập theo thời gian để giải quyết các vấn đề như nghiên cứu chi tiết của các dự luật. Ngoài ra, những người ủng hộ được lựa chọn của Đảng Hành động Nhân dân cầm quyền ngồi trong các Ủy ban của Nghị viện Chính phủ để kiểm tra các chính sách, chương trình và đề xuất luật của các bộ chính phủ.

Các chức năng chính của Nghị viện là lập pháp, kiểm soát tài chính của quốc gia và đảm bảo trách nhiệm giải trình của các bộ trưởng. Nghị viện triệu tập các nghị sĩ khi đến kỳ họp. Phiên họp đầu tiên của Nghị viện cụ thể bắt đầu khi Nghị viện nhóm họp sau khi được thành lập sau một cuộc tổng tuyển cử. Phiên họp kết thúc khi Nghị viện được ủy quyền (tạm thời bị đình chỉ) hoặc bị giải tán. Nhiệm kỳ tối đa của mỗi Nghị viện là 5 năm, sau đó Nghị viện tự động giải tán. Một cuộc tổng tuyển cử sau đó phải được tổ chức trong vòng ba tháng.

Tham khảoSửa đổi