Quốc hội Việt Nam khóa VII

nhiệm kỳ quốc hội Việt Nam

Quốc hội Việt Nam khóa VII (nhiệm kỳ 1981 - 1987) có 496 đại biểu tham dự, có số lượng cao hơn kỳ quốc hội trước đó là 4 đại biểu.[1][2] Cuộc bầu cử cho kỳ Quốc hội khóa VII được diễn ra vào ngày 26 tháng 4 năm 1981 với 97,96% cử tri cả nước tham gia bầu cử. Kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa VII được diễn ra từ ngày 24 tháng 6 đến ngày 4 tháng 7 năm 1981 tại Hà Nội.[2]

Quốc hội Việt Nam
Quốc hội khóa VII
Huy hiệu hoặc biểu trưng
Quốc huy
Dạng
Mô hình
Các việnQuốc hội
Thời gian nhiệm kỳ
5 năm
Lịch sử
Thành lập24 tháng 6 năm 1981 (1981-06-24)
Tiền nhiệmQuốc hội khóa VI
Kế nhiệmQuốc hội khóa VIII
Lãnh đạo
Cơ cấu
Số ghế496
Chính đảng     Đảng Cộng sản (435-87,70%)
     Không đảng phái (61-12,30%)
Nhiệm kỳ
1981 - 1987
Trụ sở
Hội trường Ba Đình, Hà Nội
Trang web
quochoi.vn

Kết quả bầu cử sửa

Cuộc bầu cử của Quốc hội Việt Nam khóa VII được diễn ra vào ngày 26 tháng 4 năm 1981 với 97,96% cử tri cả nước tham gia bầu cử. Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (Trong nhiệm kỳ khoá VII có 6 đại biểu từ trần, đã bầu bổ sung 6 đại biểu).[2]

Thành phần đại biểu Quốc hội:

 • Công nhân: 100 (20,16%)
 • Nông dân: 92 (18,55%)
 • Tiểu thủ công nghiệp: 9 (1,81%)
 • Quân đội: 49 (9,97%)
 • Cán bộ chính trị: 121 (24,40%)
 • Trí thức và nhân sĩ: 110 (22,18%)
 • Nhân sĩ, tôn giáo: 15 (3,02%)
 • Ðảng viên: 435 (87,70%)
 • Ngoài Ðảng: 61 (12,30%)
 • Phụ nữ: 108 (21,77%)
 • Thanh niên (23-35 tuổi): 90 (18,15%)
 • Dân tộc thiểu số: 74 (14,92%)
 • Cán bộ ở Trung ương: 167 (33,67%)
 • Cán bộ ở địa phương: 329 (66,33%)

Tổng kết các kỳ họp Quốc hội khóa VII sửa

Cuộc họp đầu tiên của Quốc hội khóa VII đã được diễn ra vào ngày 24 tháng 6 đến ngày 4 tháng 7 năm 1981 với Hội đồng Nhà nước gồm 12 thành viên;[2]

Trong nhiệm kỳ, Quốc hội khóa VII tổ chức 12 kỳ họp, ban hành 10 đạo luật và 35 nghị quyết; Hội đồng Nhà nước đã ban hành 15 pháp lệnh. Ngoài các đạo luật về tổ chức bộ máy nhà nước được ban hành mới theo Hiến pháp 1980, lần đầu tiên Quốc hội đã ban hành Bộ luật Hình sự (1985) gồm 280 điều quy định về tội phạm và hình phạt; Luật Hôn nhân và Gia đình (1986) gồm 57 điều trên cơ sở kế thừa và phát triển Luật Hôn nhân và Gia đình (1959), thể hiện bước phát triển đáng kể trong hoạt động lập pháp của Quốc hội.[3]

Tham khảo sửa

 1. ^ “QUỐC HỘI KHOÁ VI (1976-1981)”. quochoi.vn (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 24 tháng 11 năm 2022.
 2. ^ a b c d “QUỐC HỘI KHOÁ VII (1981-1987)”. quochoi.vn (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 24 tháng 11 năm 2022.
 3. ^ “Quốc hội khóa VII (1981 - 1987)”. thaibinh.gov.vn.
Tiền nhiệm:
Quốc hội khóa VI
Quốc hội khóa VII
1981 - 1987
Kế nhiệm:
Quốc hội khóa VIII