Quốc huy Cộng hòa Séc

Quốc huy Cộng hòa Séc thể hiện ba vùng đất trong lịch sử đã tạo nên quốc gia này.

Quốc huy Cộng hòa Séc

Nguồn gốc và ý nghĩa

sửa

Quốc huy của Cộng hòa Séc gồm 4 phần. Trong đó hai phần ở trên bên trái và ở dưới bên phải là thể hiện biểu tượng của xứ Bohemia. Đó là một con sư tử bạc có hai đuôi trên nền màu đỏ. Ở phía trên bên phải là hình ảnh con đại bàng kẻ ô vuông hai màu đỏ và trắng trên nền xanh lam, là biểu tượng của xứ Moravia. Còn ở dưới bên trái là hình con đại bàng đen, biểu tượng của vùng Silesia.

Xem thêm

sửa