Quốc kỳ Burkina Faso

Quốc kỳ Burkina Faso (tiếng Pháp: Drapeau du Burkina Faso) gồm nửa trên màu đỏ và nửa dưới màu lục.

Quốc kỳ Burkina Faso
Sử dụngQuốc kỳ
Tỉ lệ2:3
Ngày phê chuẩn4 tháng 8 năm 1984

Tham khảoSửa đổi