Quốc kỳ Cộng hòa Nhân dân Tuva

Trong thời kỳ tồn tại ngắn ngủi của mình, Cộng hòa Nhân dân Tuva có một số những quốc kỳ. Rất nhiều những biểu tượng của Xã hội Chủ nghĩa được sử dụng, như búa liềm và nền màu đỏ.

Quốc kỳ Cộng hòa Nhân dân Tuva
không_khung|109x109px

1921

không_khung|109x109px

1921 - 1926

không_khung|109x109px

1926 - 1930

không_khung|109x109px

1930 - 1933

không_khung|109x109px

1933 - 1939

không_khung|109x109px

1939 - 1941

không_khung|109x109px

1941 - 1943

không_khung|109x109px

1943 - 1944

Xem thêmSửa đổi