Quốc kỳ Cộng hòa Nhân dân Tuva

Trong thời kỳ tồn tại ngắn ngủi của mình, Cộng hòa Nhân dân Tuva có một số những quốc kỳ. Rất nhiều những biểu tượng của Xã hội Chủ nghĩa được sử dụng, như búa liềm và nền màu đỏ.

Quốc kỳ Cộng hòa Nhân dân Tuva
Flag of Tannu Tuva (1921-1926).svg

1921 - 1926

Flag of the Tuvan People's Republic (1926-1930).svg

1926 - 1930

Flag of the Tuvan People's Republic (1930-1933).svg

1930 - 1933

Flag of the Tuvan People's Republic (1933-1939).svg

1933 - 1939

Flag of the Tuvan People's Republic (1939-1941).svg

1939 - 1941

Flag of the Tuvan People's Republic (1941-1943).svg

1941 - 1943

Flag of the Tuvan People's Republic (1943-1944).svg

1943 - 1944

Xem thêmSửa đổi