Mở trình đơn chính

Quốc kỳ Liberia (tiếng Anh: Flag of Liberia), gồm 11 sọc đỏ và trắng bằng nhau nằm xen kẽ nhau. Ở góc trên bên trái lá cờ có một hình vuông màu xanh dương mang một ngôi sao màu trắng.

Quốc kỳ Liberia

Flag of Liberia.svg
Sử dụngQuốc kỳcờ hiệu
Tỉ lệ10:19
Ngày ra đờiJuly 26, 1847
Thiết kế11 sọc đỏ và trắng bằng nhau nằm xen kẽ nhau, ở góc trên bên trái lá cờ có một hình vuông màu xanh dương mang một ngôi sao màu trắng
Star in Blue Box - Flag of Liberia.svg
Biến thể của Quốc kỳ Liberia
Sử dụngNaval Jack

Tham khảoSửa đổi