Quốc kỳ Palestine

Quốc kỳ Palestine gồm ba dải ngang màu đen, trắng, lục, theo thứ tự từ trên xuống dưới. Mé cán cờ có một hình tam giác cân màu đỏ.

Quốc kỳ Palestine

Lịch sửSửa đổi

Tham khảoSửa đổi