Quốc lộ 11 hay đường 11 (10008) là một tuyến giao thông đường bộ cấp quốc gia của Campuchia. Tuyến đường này có chiều dài 90 km chạy từ Neak Leung trên Quốc lộ 1 đến Thnal Totoung ở trên Quốc lộ 7 gần Kampong Cham.[1]

Tham khảo

sửa
  1. ^ Total Road Atlas of Cambodia 2006, 3rd edition, Total Cambodge, Phnom Penh, Cambodia