Quốc lộ 12B là tuyến giao thông đường bộ quốc gia nối từ cầu vượt biển Cồn Nổi Kim Sơn qua Yên Mô, thành phố Tam Điệp (tỉnh Ninh Bình) theo hướng tây bắc qua huyện Nho Quan (Ninh Bình), Yên Thủy, Lạc Sơn, Tân Lạc (đều của tỉnh Hòa Bình) rồi thẳng nối vào quốc lộ 6 đi lên các tỉnh vùng Tây Bắc là Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên. Đây là tuyến đường chính nối các tỉnh miền Tây Bắc với các tỉnh vùng duyên hải Bắc Bộ để thông ra biển theo hành trình ngắn nhất.

Quốc lộ 12B
Thông tin tuyến đường
Chiều dài144 km
Các điểm giao cắt chính
Đầu Đông NamTại Kim Đông, Kim Sơn, Ninh Bình
  tại Lai Thành và Yên Lộc, Kim Sơn, Ninh Bình

tại thị trấn Lồng, Yên Mô, Ninh Bình
tại Tam Điệp, Ninh Bình
tại Quỳnh Lưu, Nho Quan, Ninh Bình
tại Ngã ba Rịa, Phú Lộc, Nho Quan, Ninh Bình
tại TT Hàng Trạm, Yên Thủy, Hòa Bình

tại Yên Nghiệp, Yên Thủy, Hòa Bình
Đầu Tây Bắc tại Mường Khến, Tân Lạc, Hòa Bình
Vị trí đi qua
Tỉnh / Thành phốNinh Bình, Hòa Bình
Hệ thống đường
Quốc lộ

Trước năm 2013, Quốc lộ 12B cũ khởi đầu từ Quốc lộ 1 tại Tam Điệp rồi đi xuyên qua rừng quốc gia Cúc Phương đến Tân Lạc. Từ sau Quyết định số: 356/QĐ-TTg ngày 25/02/2013[1] Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, 2 tuyến đường tỉnh lộ 480, 481 nối từ cầu vượt biển Cồn Nổi tại xã Kim Đông, Kim Sơn lên tới Tam Điệp được nâng cấp thành quốc lộ.

Giao lộ sửa

Theo hướng lộ trình từ Kim Đông (Kim Sơn) - Mường Khến (Tân Lạc), Quốc lộ 12B gặp các quốc lộ sau:

Tổng chiều dài toàn tuyến 140 km (Trong đó đoạn quốc lộ 12B mới Kim Đông - Tam Điệp dài 35 km; đoạn quốc lộ 12B cũ Tam Điệp - Tân Lạc dài 95 km).

Lý trình sửa

Tuyến cũ Lý trình tuyến cũ khi chưa nâng cấp Lý trình QL12B hiện nay
TL481 Cầu vượt biển Cồn Nổi Km 0
TL481 Km - 19,4 - TL481 Đê Bình Minh 3 Km 5
TL481 Km - 15,9 - TL481 Kim Đông Km 8+500
TL481 Km - 8,4 - TL481 Cầu Kim Mỹ Km 16
TL481 Km - 12,4 - TL481 Thị trấn Bình Minh Km 12
TL481 Km - 6,4 - TL481 Văn Hải Km 18
TL481 Km - 2,9 - TL481 Cầu Định Hóa Km 21+500
TL481 Km - 0,0 - TL481 Tuy Lộc Km 24+400
TL480 Km - 21,7 - TL480 Lai Thành (Quốc lộ 10) Km
TL480 Km - 18,0 - TL480 Ngọc Lâm Km 28+100
TL480 Km - 14,7 - TL480 Cầu chợ Bút Km 31+400
TL480 Km - 11,7 - TL480 Thành Nam Km 34+400
TL480 Km - 7,4 - TL480 Thị trấn Yên Thịnh Km 38+700
TL480 Km - 5,0 - TL480 Cầu Yên Thổ Km 41+100
TL480 Km - 4,6 - TL480 Chợ Bến Km 41+500
TL480 Km - 0,9 - TL480 Mai Sơn Km 45+200
TL480 Km - 0,0 - TL480 Ghềnh (Mai Sơn) Km 46
QL12B Km 0: Quốc lộ 1 - Thành phố Tam Điệp - Ninh Bình Km 49+400
QL12B Km 6: Song Mát - Thành phố Tam Điệp - Ninh Bình Km 55+500
QL12B Km 11: Quỳnh Phong - Nho Quan - Ninh Bình Km 60+500
QL12B Km 16: Phố Rịa, Quốc lộ 45 - Nho Quan - Ninh Bình Km 65+700
QL12B Km 21: Trại Mỹ - Nho Quan - Ninh Bình Km 70
QL12B Km 28: Thị trấn Nho Quan - Nho Quan - Ninh Bình Km 77+500
QL12B Km 34: Phố Dương - Yên Thủy - Hòa Bình Km 83+500
QL12B Km 45: Thị trấn Hàng Trạm - Yên Thủy - Hòa Bình Km 94
QL12B Km 48: Đường Hồ Chí Minh - Yên Thủy - Hòa Bình Km 97
QL12B Km 55: Đường Hồ Chí Minh - Lạc Sơn - Hòa Bình Km 104
QL12B Km 60: Xóm Kho - Lạc Sơn - Hòa Bình Km 109
QL12B Km 68: Thị trấn Vụ Bản - Lạc Sơn - Hòa Bình Km 117
QL12B Km 76: Xóm Khặng - Lạc Sơn - Hòa Bình Km 125
QL12B Km 81: Xóm Đường - Tân Lạc - Hòa Bình Km 130
QL12B Km 90: Phố Chùa - Tân Lạc - Hòa Bình Km 139
QL12B Km 95: Thị trấn Mường Khến, Quốc lộ 6 - Tân Lạc - Hòa Bình Km 144

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa