Quốc lộ 16 là tuyến đường bộ nối tỉnh lỵ Đồng Hới với phần Tây Bắc của tỉnh Quảng Bình. Điểm đầu của tuyến đường này tại thành phố Đồng Hới, giao với Quốc lộ 1A. Điểm cuối tại địa phận xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch, giao với Quốc lộ 15 (đường Hồ Chí Minh). Quốc lộ 16 kết nối với các tỉnh lộ 3, 2 và 2B của Quảng Bình.

Quốc lộ 16

Quốc lộ 16
Thông tin tuyến đường
Một phần của DHCM, VNM.svg
Chiều dài44,2 km (27,5 mi)
Các điểm giao cắt chính
Đầu đông namQL 1A, VNM.svg tại Đồng Hới, Quảng Bình
 DHCM, VNM.svg tại Thuận Đức, Đồng Hới, Quảng Bình
Đầu tây bắcQL 15, VNM.svg DHCM, VNM.svg tại Khe Gát, Xuân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình
Hệ thống cao tốc
Loại không hợp lệ: QLLoại không hợp lệ: QL


Quốc lộ 16
Điểm đầu
Thành phố Đồng Hới
Quảng Bình
44,2 km Điểm cuối
Bố Trạch
Quảng Bình

Tham khảoSửa đổi