Quốc lộ 21

trang định hướng Wikimedia

Quốc lộ 21 có thể là:

  • Quốc lộ 21A: đi qua Xuân Mai (Hà Nội) - Chi Lê (Hòa Bình) - Phủ Lý - Nam Định - Thịnh Long.
  • Quốc lộ 21B: đi qua Hà Đông (Hà Nội) - Phủ Lý - Nam Định - Thịnh Long - Phát Diệm (Ninh Bình) - Tam Điệp.