Quốc lộ 47 là một tuyến giao thông đường bộ quốc gia của Việt Nam, thuộc địa phận tỉnh Thanh Hóa.

Quốc lộ 47 có chiều dài 61 km, điểm đầu thuộc phường Trường Sơn, thành phố Sầm Sơn, điểm cuối là Thị trấn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân.

Quốc lộ 47 đi qua các huyệnthành phố:

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi

  • Bản đồ tại Cổng thông tin chính phủ Việt Nam.


Quốc lộ 47
Điểm đầu
Phường Trường Sơn,
Thành phố Sầm Sơn

Thanh Hóa
61 km Điểm cuối
Thị trấn Sao Vàng,
huyện Thọ Xuân

Thanh Hóa