Quốc lộ 71 là một tuyến giao thông đường bộ cấp quốc gia hoàn toàn trong địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Toàn tuyến dài 41 km. Điểm đầu là chỗ giao với quốc lộ 8A ở thị trấn Phố Châu huyện Hương Sơn. Điểm cuối là ngã ba Phúc Đồng, chỗ giao cắt với quốc lộ 15A ở huyện Vũ Quang.

Mặc dù là quốc lộ, nhưng đây là tuyến đường đất, hẹp (5-6 mét, nền 3-4 mét). Hiện chưa có cầu qua sông Hương Đại.

Tham khảoSửa đổi