Quốc tế xã hội chủ nghĩa

Quốc tế xã hội chủ nghĩa là tổ chức quốc tế của các đảng dân chủ xã hội, lao động, và chủ nghĩa xã hội dân chủ.

Tổ chức này thành lập tháng 7 năm 1951 tại Frankfurt am Main, Đức, lấy tên theo tổ chức Quốc tế thứ hai.

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi