Bản sao tổng thống Abraham Lincoln nằm trong quan tài ở Bảo tàng Quốc gia về Lịch sử Tang lễ, Houston TX

Thọ đường, hoặc Quan quách, hoặc Quan tài, hoặc Áo quan là một vật dùng để chứa đựng xác người chết, dù cái xác đó sẽ được hỏa táng hay mai táng.

Thông lệSửa đổi

Quan tài thường được chôn trực tiếp xuống đất, được đặt trong hầm mộ hoặc được hỏa táng. Ngoài ra, quan tài cũng có thể được đặt trong lăng mộ, nhà thờ, nhà nguyện.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi