Quang Trung (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Quang Trung là niên hiệu của Nguyễn Huệ, vị hoàng đế thứ hai của nhà Tây Sơn (ở ngôi từ 1788 tới 1792). Niên hiệu của ông được đặt cho nhiều địa danh cũng như tổ chức tại Việt Nam như:

Địa danh

sửa

Tiền tệ

sửa

Dưới thời Quang Trung trị vì, các loài tiền đồng mang tên ông được lưu hành gồm có:

Khác

sửa

Xem thêm

sửa

Ngoài ra tên thật của ông cũng được đặt cho nhiều địa danh và tổ chức. Xem Nguyễn Huệ (định hướng).

Một số nhân vật người Việt Nam mang tên Quang Trung:

  • Đàm Quang Trung (1921-1995), tên thật là Đàm Ngọc Lưu, tướng lĩnh và chính khách Việt Nam
  • Đỗ Quang Trung, (sinh 1946), Bộ trưởng Bộ Nội vụ Việt Nam (2002-2007).