Quang học lượng tử

Quang học lượng tử là một môn học về ánh sáng có mức năng lượng lượng tử được tìm thấy từ các hiện tượng Bức Xạ Điện Từ, Quang Điện, Phân rã Phóng Xạ Hạt Nhân

Bức Xạ Điện TừSửa đổi

Hiện tượng mọi vật dẫn điện phát ra ánh sáng nhiệt có mức năng lượng lượng tử

  với f ≥ f0

Quang ĐiệnSửa đổi

Hiện tượng ánh sáng quang tử có mức năng lượng lượng tử rọi trên một vật, vật trở thành Dẫn điện sau khi hấp thụ năng lượng nhiệt của ánh sáng đến mức tốt đa

 
 
 

Để có

 
 
 

Phân rã Phóng Xạ Hạt NhânSửa đổi

Hiện tượng ở một số chất có hạt nhân không bền có khả năng tự phân rã thành chất khác có hạt nhân bền đồng thời phát ra 3 tia phóng xạ Anpha, Bêta, Gamma di chuyển với vận tốc ánh sáng mang theo năng lượng lượng tử

 

Tham khảoSửa đổi