Quang phục Hội

Quang phục Hội (光復會), còn gọi là Phục cổ Hội (復古會), là một tổ chức cách mạng chống nhà Thanh được thành lập bởi Thái Nguyên Bồi năm 1904. Nhiều thành viên là từ Chiết Giang.

Các lãnh đạo chủ chốt bao gồm:

Tổ chức được sát nhất vào Trung Quốc Đồng minh Hội vào 1 năm sau đó.

"Quang phục hội" cũng là một tổ chức được thành lập bởi Trung Hoa dân quốc sau cách mạng cộng sản ở đại lục. Tổ chức đã bị giải thể vào tháng 1 năm 1990.

Chú thíchSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  • Lee, Ta-Ling (1970). Foundations of the Chinese Revolution, 1905-1922: An Historical record of the T'ung-Meng Hui. St. John's University Press.