Quark đỉnh thuộc gia đình fermion, nhóm quark, thế hệ thứ 3. Lý thuyết của hạt được đưa ra vào năm 1973 bởi Makoto KobayashiToshihide Maskawa, đến năm 1995 được thực nghiệm bởi sự hơp tác của CDF và D∅.

Quark đỉnh
Cấu trúcHạt sơ cấp
Loại hạtFermion
NhómQuark
Thế hệthứ ba
Tương tác cơ bảnTương tác mạnh, tương tác yếu, tương tác điện từ, tương tác hấp dẫn
Phản hạtPhản quark đỉnh
Lý thuyếtMakoto Kobayashi và Toshihide Maskawa (1973)
Thực nghiệmCDF và DØ hợp tác (1995)
Ký hiệut
Khối lượng173.1±1.3 GeV/c2
Thời gian sốngQuark đáy (99.8%),

quark lạ (0.17%),

quark dưới (0.007%)
Điện tích+23 e
Màu tích
Spin12

Tham khảoSửa đổi

Quark đỉnh – sau 20 năm khám phá