Quyết (thực vật)

Tên gọi chung của một nhóm thực vật sinh sản bằng bào tử như rêu nhưng khác rêu về cơ quan sinh dưỡng và sinh sản

Quyết là tên gọi chung của nhóm thực vật có thân, rễ, lá thật và có mạch dẫn; sinh sản bằng bào tử. Bào tử mọc thành nguyên tản và cây con mọc ra từ nguyên tản sau quá trình thụ tinh. Xét theo cấp bậc, nhóm quyết cao hơn rêu và thấp hơn thực vật hạt trần. Một ví dụ điển hình của quyết là ngành dương xỉ.

Sinh SảnSửa đổi

Sinh sản bằng bào tử; bào tử nằm trong túi bào tử ở lá đã già. Khi chín bào tử rơi xuống đất gặp điều kiện thích hợp (ẩm, nóng) phát triển thành nguyên tản và thụ tinh ngay trên nguyên tản (thụ tinh giữa tinh trùng và tế bào chứa trứng chứa trong các bộ phận riêng lẻ nằm trên nguyên tản) rồi mới mọc thành cây con.Cây dương xỉ con lúc đầu mọc ra từ nguyên tản, sau sẽ sống độc lập khi nguyên tản héo đi.

Nguồn gốc cây Quyết cổ đại và sự hình thành than đáSửa đổi

Các loại cây vừa kể trên cùng với nhiều loại quyết khác hiện đang sống đều là những cây thân cỏ. Tổ tiên của chúng là những loài quyết cổ đại thân gỗ lớn, sống cách đây khoảng 300 triệu năm. Điều kiện khí hậu trên Trái Đất khi đó thích hợp cho sự sinh trưởng của quyết (nóng ẩm quanh năm, sương mù và mưa lớn nhiều). Chúng phát triển rất mạnh làm thành những khu rừng lớn gồm toàn những cây thân gỗ, có cây cao tới 40m đến 50m . Về sau do sự biến đổi của vỏ Trái Đất những khu rừng này bị chết và bị vùi sâu dưới đất. Do tác dụng của vi khuẩn, của sức nóng, sức ép của tầng trên Trái Đất (lớp đá trầm tích) mà chúng dần dần thành than đá.