Quyết toán bước cuối cùng trong việc chuyển giao quyền sở hữu liên quan đến các giao dịch chứng khoán hoặc các khoản thanh toán.[1] Sau khi quyết toán, nghĩa vụ của tất cả các bên liên quan coi như đã hoàn thành và giao dịch được xem là hoàn tất.[2]

Tham khảo Sửa đổi

  1. ^ “Payments Glossary - FEDERAL RESERVE BANK of NEW YORK”. www.newyorkfed.org. Truy cập ngày 28 tháng 2 năm 2022.
  2. ^ Bank for International Settlement (2003). A glossary of terms used in payments and settlement systems (PDF).