Quyết toán là gì?

Quyết là quyết định, toán là tính toán. Như vậy, quyết toán là việc đưa ra quyết định cho những số liệu đã được tính toán sau khi xem xét hồ sơ cẩn thận của một công ty, cơ quan, xí nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định nào đó (quyết toán theo năm), hoặc cho một dự án công trình, hạng mục công trình hay hạng mục kinh doanh nào đó (quyết toán theo hạng mục công trình hoặc dự án kinh doanh)

Tham khảoSửa đổi