Mặc dù đồng tính luyến ái là hợp pháp ở Lào, nhưng rất khó để đánh giá tình trạng chấp nhận và bạo lực hiện nay mà các công dân đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính và chuyển giới (tiếng Lào: ???) phải đối mặt, bởi vì chính phủ không cho phép những người không liên quan đến chính phủ tiến hành các cuộc thăm dò về quyền con người. Nhiều tuyên bố đã cho rằng Lào là một trong những nhà nước cộng sản khoan dung nhất vào thời điểm hiện tại, với sự chấp nhận ngày càng tăng về đồng tính luyến ái.[1] Mặc dù tiến bộ như vậy, sự phân biệt đối xử vẫn tồn tại.

Quyền LGBTLào
LocationLaos.png
Tình trạng hợp pháp của quan hệ đồng giớiHợp pháp
Luật chống phân biệt đối xửKhông
Quyền gia đình
Công nhận mối quan hệKhông
Nhận con nuôiKhông

Bảng tóm tắtSửa đổi

Hoạt động tình dục đồng giới hợp pháp   (Không có hồ sơ về luật chống đồng tính trong lịch sử)
Độ tuổi đồng ý   (Không có hồ sơ về tuổi của sự khác biệt trong pháp luật.)
Luật chống phân biệt đối xử chỉ trong việc làm  
Luật chống phân biệt đối xử trong việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ  
Luật chống phân biệt đối xử trong tất cả các lĩnh vực khác (bao gồm phân biệt đối xử gián tiếp, ngôn từ kích động thù địch)  
Hôn nhân đồng giới  
Công nhận các cặp đồng giới  
Công nhận nhận con nuôi cho người độc thân bất kể xu hướng tình dục  
Con nuôi của các cặp vợ chồng đồng giới  
Con nuôi chung của các cặp đồng giới  
Người đồng tính nam và đồng tính nữ được phép phục vụ công khai trong quân đội  
Quyền thay đổi giới tính hợp pháp  
Truy cập IVF cho đồng tính nữ  
Mang thai hộ thương mại cho các cặp đồng tính nam  
NQHN được phép hiến máu  

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ [1]