Quyền lực thần thánh

Thuyết Quyền lực thần thánh, hay thuyết vua chúa trời sinh, quân quyền thần thụ (tiếng Anh: Divine right of kings) là phương pháp củng cố địa vị do các vị Vua chúa đề ra trong thời kỳ Tôn giáo lãnh đạo Chính trị. Tức là chỉ chính mình là do Trời phái tới quản lý thế gian, hay là người phát ngôn của Chúa ở nhân gian, làm người dân chỉ được tuân theo mệnh lệnh của Vua chúa, không được phép phản kháng. Thuyết này xuất hiện trên toàn thế giới, nhưng sau thời kỳ Khai sáng, người dân dần thức tỉnh loại ngôn luận này không còn được mọi người tin tưởng.

Trung Quốc sửa

Vua chúa Trung Quốc từ các thời kỳ Hạ Thương Chu đã đề xướng mình có tương liên với "thần thánh", được các thần thượng ban cho "thiên mệnh", để bọn họ thống trị thiên hạ, gọi là "Chân mệnh thiên tử".

Thành Thang khi thảo phạt Hạ Kiệt từng nói "Cách nhĩ chúng thứ, tất thính trẫm ngôn. Phi đài tiểu tử, cảm hành xưng loạn; hữu hạ đa tội, thiên mệnh cức chi…… Dư duy văn nhữ chúng ngôn; hạ thị hữu tội, dư úy thượng đế, bất cảm bất chính…… Nhĩ thượng phụ dư nhất nhân, trí thiên chi phạt, dư kỳ đại lãi nhữ"

Xuất từ [Thượng Thư · Thang Thệ] tế tự có thể gia tăng địa vị thống trị. Vua chúa ngay lúc đó cũng thường xuyên đại biểu nhân dân tổ chức hiến tế cho trời đất, lấy đó nói rằng mình được thiên thần phái xuống thống trị thế gian. Mà trên ngọc tỷ của Tần Thủy Hoàng có khắc "Thụ mệnh vu thiên, ký thọ vĩnh xương" (vâng mệnh của trời, có thể sống mãi) đã nói rõ vua chúa Trung Quốc thời cổ đại xem mình là con trời, là tuân theo trời để cai trị người dân

Ai Cập sửa

Các Pharaon của Ai Cập cổ đại tự gọi mình là con của thần mặt trời Ra, và được coi là hóa thân của thần, nên sau khi chết xây kim tự tháp để về trời

Châu Âu cổ đại sửa

Cổ Hy LạpLa Mã có nước cộng hòa, người Đức và Celtic vẫn là xã hội bộ lạc ở một số nơi, vì vậy ngay cả trong thành bang có chế độ quân chủ, vẫn luôn có sự phản đối xem lãnh tụ thành thần thánh, nhưng sau này để chống lại kẻ thù, xuất hiện quốc gia thống nhất cùng các vua chúa mạnh mẽ, từ thời Alexander Đại đế, ông đã tự xưng mình là hóa thân của chúa.

Tham khảo sửa