Cung: Re thứ hòa âm
Bộ khóa:
Âm giai:
Hợp âm:

Rê thứ (thường được viết tắt là Dm) là một cung thứ có chất liệu sáng tác âm nhạc với cung chính là nốt Rê (D), bao gồm các nốt nhạc , Đô, Si giáng, La, Sol, Fa, Mi. Bộ khóa của nó có một dấu giáng.

Cung thể tương đương (relative key) với nó là cung Fa trưởng và cung thể cùng bậc (parallel key) với nó là cung Rê trưởng. Các sự thay đổi về giai điệu hay hoà âm trong các phiên bản khác nhau của cung này được viết lại khi cần thiết.

Vị trí âm giai Re thứ hòa âm trên phím Dương cầm

Tác phẩm cổ điển viết ở cung này sửa

Các tác phẩm ở cung này sửa

  Thể nhạc
Cổ điển
Trưởng tự nhiên
Trưởng hòa âm
Trưởng giai điệu
Thứ tự nhiên
Thứ hòa âm
Thứ giai điệu
Trung cổ
Ionian
Dorian
Phrygian
Lydian
Mixolidian
Aeolian
Hiện đại
Bán cung
Toàn cung
Blues
Ngũ cung
Trung hoa
Nhật bản
Tây nguyên VN
 
Nốt nhạc chính của bản nhạc hoặc đoạn nhạc, rơi vào một âm thanh trong 12 âm của phím Dương cầm, và nốt nhạc chính này được gọi là Cung chính của tác phẩm âm nhạc.
Vì có sự đồng âm nên cung nhạc sẽ mang một tên nốt trong 17 tên nốt khác nhau.

Nốt nhạc chính cũng là Bậc I (Tonic) của âm giai.


Tham khảo sửa