Río Negro (tỉnh)

trang định hướng Wikimedia

Tỉnh Río Negro có thể là:

  1. Tỉnh Río Negro thuộc Uruguay.
  2. Tỉnh Río Negro thuộc Argentina.
  • Các nghĩa khác của Río Negro, xem bài Río Negro.