Răng tiền hàm, hoặc bicuspids, là răng chuyển tiếp nằm giữa răng nanhrăng hàm. Ở người, có hai răng tiền hàm mỗi góc phần tư ở răng hàm mặt, làm cho tổng số 8 răng tiền hàm trong miệng..[1][2][3] Chúng có ít nhất hai chỏm. Răng tiền hàm có thể được coi là "răng quá độ" trong suốt quá trình nhai. Có đặc tính của cả răng nanh và răng hàm sau, khiến thức ăn có thể được chuyển từ răng nanh đến răng tiền hàm và cuối cùng tại răng hàm để nghiền, thay vì trực tiếp từ răng nanh đến răng hàm.[4]

Răng tiền hàm
Răng vĩnh viễn, nhìn từ bên phải.
Răng vĩnh viễn nửa bên phải của vòm răng thấp, nhìn từ trên xuống.
Chi tiết
Định danh
Latinhdentes premolares
MeSHD001641
TAA05.1.03.006
FMA55637
Thuật ngữ giải phẫu

Răng tiền hàm ở người là răng tiền hàm trên đầu tiên, răng tiền hàm trên thứ hai, răng tiền hàm dưới đầu tiên và răng tiền hàm dưới thứ hai.[1][3]

Luôn luôn có một chỏm lớn, đặc biệt như vậy ở răng tiền hàm dưới đầu tiên. Răng tiền hàm thứ hai thấp hơn hầu như luôn luôn hiện diện với hai chỏm lưỡi.[5]

Răng hàm theo định nghĩa là răng vĩnh viễn ngoại biên răng nanh, trước răng sữa.[6] Ở loài thú có nhau thai nguyên thủy có bốn răng tiền hàm mỗi góc phần tư. Hầu hết hai răng giữa đã bị mất ở tiểu bộ Khỉ mũi hẹp (khỉ cựu thế giới và khỉ không đuôi, kể cả con người). Cổ sinh vật học cho rằng răng tiền hàm con người như PM3 và PM4.[7]

Tham khảo sửa

  1. ^ a b Roger Warwick & Peter L. Williams biên tập (1973), Gray’s Anatomy (ấn bản 35), London: Longman, tr. 1218–1220
  2. ^ Weiss, M.L., & Mann, A.E (1985), Human Biology and Behaviour: An anthropological perspective (ấn bản 4), Boston: Little Brown, tr. 132–135, 198–199, ISBN 0-673-39013-6Quản lý CS1: nhiều tên: danh sách tác giả (liên kết)
  3. ^ a b Glanze, W.D., Anderson, K.N., & Anderson, L.E biên tập (1990), Mosby's Medical, Nursing & Allied Health Dictionary (ấn bản 3), St. Louis, Missouri: The C.V. Mosby Co., tr. 957, ISBN 0-8016-3227-7Quản lý CS1: nhiều tên: danh sách biên tập viên (liên kết)
  4. ^ Weiss, M.L., & Mann, A.E. (1985), pp.132-134
  5. ^ Warwick, R., & Williams, P.L. (1973), p.1219.
  6. ^ Warwick, R., & Williams, P.L. (1973), pp.1218-1219.
  7. ^ Christopher Dean (1994). “Jaws and teeth”. Trong Steve Jones, Robert Martin & David Pilbeam (biên tập). The Cambridge Encyclopedia of Human Evolution. Cambridge: Cambridge University Press. tr. 56–59. ISBN 0-521-32370-3. Also ISBN 0-521-46786-1 (paperback)