Rơi tự do

bất kỳ chuyển động nào của một vật thể mà trong đó trọng lực là lực duy nhất tác động lên nó

Trong vật lý Newton, rơi tự do là bất kỳ chuyển động nào của vật thể với lực hấp dẫnlực duy nhất tác động lên vật thể đó. Trong bối cảnh của thuyết tương đối rộng, trọng lực bị giảm theo đường cong không gian-thời gian, một vật thể trong trạng thái rơi tự do không có lực nào tác động lên nó và chuyển động theo đường trắc địa. Bài viết này chỉ liên quan đến khái niệm rơi tự do trong vật lý Newton.

Một quả táo rơi tự do
Chỉ huy David Scott thực hiện thí nghiệm thả rơi tự do một cái búa và một cái lông chim trong môi trường chân không trên Mặt Trăng trong nhiệm vụ Apollo 15

Nếu bỏ qua sức cản của môi trường (không khí, nước), theo Galileo thì mọi vật rơi tự do đều có cùng tốc độ (trong chân không).[1][2]

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Robert M. Martin (1997). Scientific Thinking. Publisher Broadview Press. ISBN 1551111306. Trang: 15-17.
  2. ^ Peter Damerow. Exploring the Limits of Preclassical Mechanics: A Study of Conceptual Development in Early Modern Science: Free Fall and Compounded Motion in the Work of Descartes, Galileo and Beeckman. Publisher Springer, 2004. ISBN 038720573X. Trang 147.

Liên kết ngoàiSửa đổi