Rơi tự do

bất kỳ chuyển động nào của một vật thể mà trong đó trọng lực là lực duy nhất tác động lên nó

Trong vật lý Newton, chuyển động rơi tự do là bất kỳ chuyển động nào của vật thể với lực hấp dẫnlực duy nhất tác động lên vật thể đó. Trong bối cảnh của thuyết tương đối rộng, trọng lực bị giảm theo đường cong không gian-thời gian, một vật thể trong trạng thái rơi tự do không có lực nào tác động lên nó và chuyển động theo đường trắc địa. Bài viết này chỉ liên quan đến khái niệm rơi tự do trong vật lý Newton.

Một quả táo rơi tự do
Chỉ huy David Scott thực hiện thí nghiệm thả rơi tự do một cái búa và một cái lông chim trong môi trường chân không trên Mặt Trăng trong nhiệm vụ Apollo 15

Nếu bỏ qua sức cản của môi trường ảnh hưởng lên vật thể (như không khí, nước), theo Galileo, mọi vật rơi tự do đều có cùng tốc độ.[1][2]

Đặc điểm

sửa

Chuyển động rơi tự do là chuyển động thẳng nhanh dần đều có phương là phương thẳng đứng và chiều là chiều từ trên xuống dưới và có vận tốc đầu bằng 0.

 • Vận tốc của vật tại thời điểm  :   ( gia tốc trọng trường, còn được gọi là gia tốc rơi tự do)
 • Quãng đường đi được của vật sau thời gian  :  
 • Thời gian được của vật được tính bằng:  

Xem thêm

sửa

Tham khảo

sửa
 1. ^ Robert M. Martin (1997). Scientific Thinking. Publisher Broadview Press. ISBN 1551111306. Trang: 15-17.
 2. ^ Peter Damerow. Exploring the Limits of Preclassical Mechanics: A Study of Conceptual Development in Early Modern Science: Free Fall and Compounded Motion in the Work of Descartes, Galileo and Beeckman. Publisher Springer, 2004. ISBN 038720573X. Trang 147.

Liên kết ngoài

sửa
 • Unplanned Freefall? A slightly tongue-in-cheek look at surviving free-fall without a parachute.
 • Free fall accidents, mathematics of free fall - detailed research on the topic
 • Chuteless jump survivors
 • “Joseph W. Kittinger and the Highest Step in the World”. Greg Kennedy. ngày 17 tháng 3 năm 2010. detailed account of origins and development of EXCELSIOR project
 • The Way Things Fall an educational website
 • H.S. Free fall lesson Lưu trữ 2013-08-23 tại Wayback Machine with videos and interactive flash animations.